Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KUPSIK"

System odtwarzania cyfrowych sygnałów elektroakustycznych


  W dobie intensywnego rozwoju technologicznego oraz wzrastającej liczby systemów pomiarowych, w których nośnikiem danych jest dźwięk, ważną rolę w ocenie pozyskanych sygnałów odgrywa sposób ich archiwizacji oraz odtwarzania. Z opracowanych dotąd metod umożliwiających archiwizację i odtwarzanie sygnałów dźwiękowych, najczęściej wykorzystywana była metoda oparta na przetwarzaniu sygnałów analogowych [16]. W sygnałach tych analizie poddawano parametry magnetyczne, elektryczne lub mechaniczne, które po odpowiednim przetworzeniu umożliwiały odtwarzanie wybranych dźwięków. Systemy te charakteryzowały się wysokim poziomem zakłóceń i szumów oraz wysoką wrażliwością nośników danych, które z upływem czasu ulegały degradacji. Właściwości te spowodowały, że analogowe systemy archiwizacji dźwięku zostały zastąpione nośnikami cyfrowymi. Rozwój cyfrowych systemów przetwarzania danych znacznie poprawił jakość rejestracji i archiwizacji sygnałów dźwiękowych [13, 14, 15]. Cyfrowy zapis dźwięku zdominował przemysł fonograficzny po wprowadzeniu płyt kompaktowych, co miało miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Technologia cyfrowa charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia i szumy oraz dużą wytrzymałością nośników, co doprowadziło do zaniechania zapisu dźwięku dotychczas wykorzystywanymi metodami analogowymi [3, 5, 6]. Przedstawione w artykule metody cyfrowej rejestracji i archiwizacji sygnałów dźwiękowych zostały wykorzystane w opracowanym przetworniku, umożliwiającym odtworzenie zarejestrowanych danych z określoną dokładnością. Opracowany przetwornik pozwala na współpracę z komputerem, a charakteryzuje go wysoka jakość generowanego dźwięku. W ramach przeprowadzonych badań zweryfikowano parametry zbudowanego przetwornika oraz porównano je z parametrami urządzeń dostępnych na rynku. Podczas badań wykorzystano program RightMark Audio Analyzer 6.2.3. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów dźwiękowych Z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym zw[...]

 Strona 1