Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Kalisz"

BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A DOI:10.15199/33.2018.11.20


  organizacji BIM W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 11 ’2018 (nr 555) 1) BIMPOINT Sp. z o.o. 2) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. *) Adres do korespondencji: j.rusin@bimpoint.pl DOI: 10.15199/33.2018.11.20 BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. mgr inż. Wojciech Kalisz1) mgr inż. Błażej Kordziński2) mgr inż. arch. Jerzy Rusin1)*) Rys. 1.Współzależność rozszerzeń IFC5 (buildingSMART, 2018) 74 BIM W BUDOWNICTWIE 11 ’2018 (nr 555) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl budowy oraz cyklicznej rejestracji stanu budowy na podstawie modelu. Rejestracja polega na aktualizacji geometrii, uzupełnianiu informacji o historii elementów (cyfrowy rejestr budowy będący odpowiednikiem dziennika budowy w tradycyjnej formie). Finalnymetapem fazy realizacji jest przygotowanie modelu do integracji z systemem Asset Management. Faza eksploatacji - wsparcie procesów zarządzania majątkiem sprowadza się do integracji modeli z fazy realizacji z systemem Asset Management. Uzupełnieniem modeli są operaty geodezyjne w postaci chmur punktów, które łącznie (system Asset Management, modele BIM, chmury p[...]

Zastosowanie modelowania parametrycznego do projektowania konstrukcji DOI:


  Nowym trendem w projektowaniu jest zastosowanie parametrycznych narzędzi projektowych, ułatwiających modelowanie założeń geometrii budynków, zautomatyzowane tworzenie alternatywnychwariantów, a także kontrolowanie wprowadzanych zmian w trakcie projektowania. Programy projektowania parametrycznego, takie jak Grasshopper (GH) dla Rhino czy Dynamo dla Revit, spopularyzowały to podejście, zapewniając łatwe w użyciu wizualne środowiska programowania, które integrują się z pakietami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Wartykule przedstawiamy zastosowanie modelowania parametrycznego do projektowania konstrukcji budynków. Łatwość testowania alternatywnychwariantówwmodelowaniu parametrycznym umożliwia współpracę między architektami i inżynierami nawczesnych etapach projektowania konstrukcji, a także otwiera drzwi do zastosowania algorytmów optymalizacji. Modelowanie parametryczne Obecnie strategie projektowania parametrycznego koncentrują się na generowaniu geometrii, przede wszystkim w kontekście architektonicznym. Pozwalają użytkownikowi przetestować wiele wariantów rozwiązań. Jest to najważniejsze na wczesnym etapie projektowania, w którym należy znaleźć złożoną sieć założeń architektonicznych w celu doboru najlepszego rozwiązania. Obecnie rzadko wykorzystuje się narzędzia parametryczne w projektowaniu konstrukcji. W dużej mierze wynika to z tradycyjnego podejścia do projektów budowlan[...]

BIM w geotechnice DOI:


  BIM, czyli modelowanie lub zarządzanie informacjami o budynku, w idealnym rozwiązaniu stanowić ma kompletną bazę danych graficznych (geometria) i pozagraficznych (informacja) opisujących zarówno wznoszoną inwestycję, jak i istniejące elementy, istotne z punktu widzenia jej powstania. Informacje dostarczane są we wszystkich fazach cyklu życia inwestycji (planowanie, projektowanie, realizacja i eksploatacja), ale proces realizacji inwestycji z zastosowaniem technologii BIM to czas nie tylko wprowadzania danych do modelu, ale i oczekiwanej wymiany informacji. Ta współpraca owocuje synergią związaną z brakiemkonieczności odnajdywania, interpretowania i wprowadzania różnych parametrów lub nieprzewidywalnego czasu oczekiwania na informację zwrotną. Jak jest w geotechnice? Technologia BIMw geotechnice może być zastosowana w trzech podstawowych obszarach: ● wymiany danych przez zastosowanie cyfrowej wersji dokumentacji geologicznej; ● automatyzacji procesu projekto[...]

 Strona 1