Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Fic"

Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70


  Realizacja i późniejsza eksploatacja budynków mieszkalnych w systemie wielkiej płyty W-70 była obarczona wieloma trudnościami. Wynikały one ze skomplikowanego procesu technologii realizacji, a także uszkodzeń elementów w czasie transportu i z powodu brakoróbstwa spowodowanego nieprzestrzeganiem reżimów technologicznych przy wznoszeniu obiektów. Z tychm.in. powodów w Polsce środkowo-wschodniej opracowano iwprowadzono do realizacji zewnętrzną płytę scaloną z dyli z betonu komórkowego typu GWO-SEG. Technologia realizacji budynków mieszkalnych ze ścianą osłonową typu GWO-SEG Podstawową zasadą konstrukcyjną płyt scalonych GWO-SEG było ich zawieszenie u góry na specjalnych wspornikach stalowych. Prefabrykowane płyty stropowe kanałowe grubości 22 cm, tzw. skrajne, miały na obwodzie specjalne żebro nośne przewidziane domocowania stalowych wsporników typu SEG (rysunek 1). Na wspornikach stalowych zawieszano płyty ścienne za pomocą obejm przyspawanych do stalowych ściągów. Rektyfikacja płyt w poziomie odbywała się przez dokręcanie lub odkręcanie śrub na obejmach. Płyta wykonana była z dyli z betonu komórkowego odmiany 500 grubości 30 cm. Po scaleniu płyty miał[...]

 Strona 1