Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Żarnowski"

Dobór polimerowych materiałów konstrukcyjnych dla przemysłu z wykorzystaniem technik projektowania CAD/CAM DOI:10.15199/62.2019.7.20


  Spośród wszystkich powszechnie stosowanych polimerów poliwęglan (PC) odznacza się wyjątkowymi właściwościami fizycznymi,w tym dużą wytrzymałością mechaniczną oraz znakomitą przepuszczalnością światła widzialnego. Chociaż jest to stosunkowo drogi materiał, jego fizyczno-chemiczne właściwości w pełni uzasadniają zastosowanie go w produktach wysokiej jakości. Wysokie koszty produkcji PC stanowią jeden z powodów, dla których opracowano wiele metod recyklingu tego tworzywa. Omawiana metoda projektowania może być również wykorzystana w przypadku PC z recyklingu, z uwzględnieniem pogorszenia się właściwości wytrzymałościowych materiału. PC można ponownie przetwarzać, wykorzystując reakcje hydrolizy, alkoholizy oraz glikolizy, a dzięki zastosowaniu homogenicznych katalizatorów reakcje te mogą być prowadzone nawet w niskich temperaturach1). Opracowane rozwiązania z zakresu odzyskiwania surowców wtórnych bazują na prostych i tanich katalizatorach, takich jak węglan sodu i wodorotlenek sodu2). Możliwe jest także prowadzenie recyklingu w warunkach bezkatalitycznych przez działanie pary wodnej pod wysokim ciśnieniem lub zastosowanie pirolizy3). Tak dobrze rozwinięte zaplecze technologiczne recyklingu PC stanowi dodatkową zaletę aplikacji tego tworzywa. Spośród wszystkich części konstrukcyjnych, dla których w ramach pracy dobierane były materiały, elementy wykonane z PC narażone są na największe odkształcenia. Wiele materiałów polimerowych poddaje się standardowym testom wytrzymałościowym (udarność, wytrzymałość na zerwanie, twardość). PC ma wyjątkowe właściwości w tym zakresie, co czyni go idealnym materiałem do stosowania w częściach najwyższej jakości, testowany jest nawet pod kątem tak nietypowych zastosowań, jak wytrzymałość balistyczna. W literaturze znane są 98/7(2019) 1131 przypadki testowania odpornoś[...]

 Strona 1