Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Paździorek"

TERMODYNAMICZNE I EKSPERYMENTALNE PODSTAWY PROCESU EKSTRAKCJI TALU Z CIEKŁEGO OŁOWIU

Czytaj za darmo! »

W części teoretycnej publikacji dokonano analizy termodynamicznej cztreoskładnikowego, dwufazowego układu Pb-Tl\Pb-Cl2 -TlCl. Analiza obejmowała wyznaczenie zależności współczynników aktywności składników roztworów dwuskładnikowych Pb-Tl i pseudo dwuskładnikowych roztworów PbCl2-TlCl od składu i temperatury. Ustalone związki pomiędzy współczynni-kami aktywności składników roztworów a ich składem i[...]

 Strona 1