Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jakub BERNAT"

Program komputerowy wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe do interpretacji wyników badań przy użyciu metody RVM w celu oceny zawilgocenia izolacji papierowej transformatorów

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia nową metodę interpretacji wyników badań, uzyskanych przy wykorzystaniu metody napięcia powrotnego. Metoda ta wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe (SSN) do oceny zawilgocenia izolacji celulozowej transformatorów. Do uczenia SSN wykorzystano bazę danych, zawierającą wyniki badań kilkudziesięciu transformatorów i modeli ich izolacji. Autorzy metody wykorzystali do interpretacji[...]

Coupled field - motion model of variable reluctance stepper motor

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę modelowania i symulowania reluktancyjnego silnika krokowego przy pomocy elementów skończonych. W analizie modelu uwzględniono równania magnetostatyczne sprzężone z równaniami ruchu. Problem nieliniowości został rozwiązany za pomocą metody Newtona - Raphsona z aproksymacją krzywej B-H. Abstract. In this paper a method of modeling and numerical simulation of the variable reluctance stepper motor using the time stepping finite element technique is presented. In analyzed model the magnetostatic field partial differential equations are coupled with rotor motion equation and solved simultaneously in each iterative step. The nonlinearity problem is solved using Newton - Raphson method with spline approximation of the BH curve. (Sprzężony model magneto-mechaniczn[...]

Efficient Computation of Global Forces in Magnetic Systems with Permanent Magnets

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę obliczania sił magnetycznych w układach z magnesami trwałymi. W przedstawionej analizie uwzględniono zagadnienia modelowania pól magnetostatycznych wywołanych przepływającym prądem oraz magnesem trwałym. Zaproponowano metodę obliczania globalnej siły działającej na cewkę z prądem oraz magnes trwały. Przedstawioną w pracy metodę estymacji sił zweryfikowano poprzez analizę układu przestawionego w International TEAM Wokshop Problem 23. Abstract. In this paper a method of computing of magnetic forces in systems with permanent magnets is presented. In analyzed model the magnetostatic field problem considers the coil current excitation coupled to the permanent magnet. As a new contribution the global magnetic force calculation of the system is presented. The me[...]

Minimising of electromagnetic torque ripple of reluctance stepper motor

Czytaj za darmo! »

Reluktancyjne silniki krokowe są powszechnie wykorzystywane w wielu aplikacjach przemysłowych, jednakże ze względu na specyficzną budowę i niezrównoważone zasilanie faz silnika są one narażone na duże tętnienia momentu. To z kolei może spowodować duże wibracje na obciążeniu, szczególnie w systemach z elastycznymi elementami. Artykuł prezentuje modyfikację napięcia sterującego, uwzględniając wartości indukcyjności kolejno zasilanych faz silnika. Pole elektromagnetyczne modelu zostało rozwiązane metodą elementów skończonych. Abstract. Reluctance stepper motors are commonly used in many cost-sensitive industrial and consumer applications, however they are affected by a large torque ripple, due to construction and phase unbalancing. This, in turn, may cause large vibrations on the load, especially in those systems with flexible elements. This research presents a technique of dynamics improvement by modification of voltage control signal of the variable reluctance stepper motor. The problem is solved by the electromagnetic field modeling using the time - stepping finite element method. Minimalizacja tętnień momentu elektromagnetycznego reluktancyjnego silnika krokowego. Słowa kluczowe: reluktancyjny silnik krokowy, tętnienia momentu, metoda elementów skończonych Keywords: reluctance stepper motor, torque ripple, finite element method Introduction Reluctance stepper motors could achieve a very high resolution in positioning of mechanical loads, but torque ripple phenomenon is detrimental to the dynamics of the motor. It has been proposed many solutions with sensors signal feedback in order to solve this problem, however it is not always possible to accommodate a new position sensor on an existing mechanical system [1, 5,10]. This research presents a technique of dynamics improvement by modification of voltage control signal of the variable reluctance stepper motor. The authors present simulation results of reluctance stepper motors with a T[...]

The FEM analysis of electromagnetic torque of hybrid stepper motor with different load

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje numeryczną metodę modelowania i symulacji hybrydowego silnika krokowego. Pole elektromagnetyczne modelu rozwiązano metodą elementów skończonych natomiast równania obwodowe zostały sprzężone z równaniami polowymi w jeden globalny układ równań niesymetrycznych. Ruch mechaniczny rotora silnika krokowego został zamodelowany używając równania różniczkowego drugiego stopnia, natomiast moment magnetyczny wyliczony został metodą Maxwella. Artykuł ukazuje w jaki sposób modyfikacja obciążenia rotora hybrydowego silnika krokowego wpływa na jego dynamikę i tętnienia momentu elektromagnetycznego. W pracy ukazano, iż analiza FEM takiego modelu może pozwalać, na optymalizację trybu obciążenia silnika krokowego w taki sposób, aby minimalizować niekorzystny wpływ tętnień momentu elektromagnetycznego. Wyniki prezentowanych symulacji zostały zweryfikowane laboratoryjnie i porównano je z wynikami otrzymanymi podczas pracy zestawu sprzętowego wykorzystującego nowoczesny sensor pomiaru momentu w silnikach typu FAST (ang. Force Angle Speed Torque).[...]

 Strona 1