Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Rutka"

Rozwój firmy dostosowany do rosnących wymagań inwestorów DOI:10.15199/74.2018.9.9


  Na przykładzie firmy ZPrAE postaramy się przedstawić, jak niewielka spółka produkująca aparaturę zabezpieczeniową, wywodząca się z dawnych warsztatów Wydziału Zabezpieczeń ZEOPd, stopniowo przekształcała się w średniej wielkości przedsiębiorstwo.W firmę, która stara się kompleksowo spełniać rosnące wymagania (formalne, organizacyjne i techniczne) inwestorów. Firmę, która w zakresie dostaw aparatury obwodów wtórnych, projektowania, prac montażowych na obiekcie, uruchomień i serwisu, stara się skutecznie konkurować z podobnymi firmami krajowymi, a także może być partnerem dużych koncernów działających na rynku energetyki. Poniżej przedstawiono najważniejsze warunki, jakie naszym zdaniem dla osiągnięcia tego celu musiały zostać spełnione. Dostosowywanie procedur i infrastruktury firmy do potrzeb i wymagań energetyki, wymagało m.in. realizacji następujących działań ● zatrudnienia i wykształcenia odpowiedniej kadry technicznej i niezbędnego personelu pomocniczego, ● zapewnienia wymaganych szkoleń i uprawnień pracowników, ● spełnienia wymagań BHP - np. system zarządzania HSEQ, ● wdrożenia ochrony danych osobowych RODO, ● stworzenia niezbędnej infrastruktury, bazy lokalowej i technicznej w tym: - wyodrębnienia pomieszczeń z wyposażeniem i zapleczem socjalnym dla uruchamiania produkowanych systemów, - wyposażenia obiektów w niezbędne media oraz gwarantowane zasilania AC i DC, - zakupu niezbędnego oprzyrządowania, maszyn i urządzeń produkcyjnych, - zgromadzenia potrzebnej aparatury laboratoryjnej i pomiarowej, - wyposażenia stanowisk pracy w wysokiej jakości sprzęt komputerowy i niezbędne specjalistyczne oprogramowanie, - systematycznej legalizacji aparatury pomiarowej, aktualizacji oprogramowań i odnawiania licencji. Pozyskiwanie zamówień, udział w przetargach, zawieranie umów Każdorazowy udział w pr[...]

 Strona 1