Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR CHRZĄSTEK"

Wpływ parametrów wyciskania profili aluminiowych na ich wybrane własności mechaniczne

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu prędkości i temperatury procesu wyciskania oraz parametrów starzenia na wybrane własności profili aluminiowych. Określono następujące własności profili: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, mikrotwardość. Założono, że na ich podstawie możliwe będzie określenie wpływu parametrów wyciskania, takich jak: temperatura i prędkość wyciskania, kształt matrycy oraz parametry starzenia na wyżej wymienione własności. In this work the results of investigations of the effect of the speed and temperature of the extrusion process and aging parameters on selected mechanical properties of the aluminum profiles were presented. Mechanical properties were determined as follows: hardness, tensile strength elongation, micro- hardness It has been assumed that on the base of obtained results it will be possible to determine the effect of such parameters of the extrusion as: temperature and extrusion speed, die shape and parameters of the aging process on above mentioned properties. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, własności mechaniczne Key words: extrusion, aluminum profiles, mechanical properties.1. Zakres i metodyka badań. Materiałem badawczym były profile ze stopów 6060 (AlMgSi0,5) i 6005 (AlMgSi1) wyciskane w warunkach przemysłowych. Stopy te różnią się zawartością Mg i Si. Próbki przygotowane zostały z profili aluminiowych otwartych (O) i zamkniętych (Z). Pod względem masy te, które nie przekraczają 1kg/mb uznano za lekkie, pozostałe za ciężkie. Istotnym punktem w klasyfikacji był sposób starzenia W - starzenie wymuszone w temp 180 °C w ciągu 6 godzin oraz N - starzenie naturalne. Profile zostały również sklasyfikowane ze względu na materiał na AlMgSi0,5 i [...]

 Strona 1