Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Stanisławska-Glubiaka"

Comparison of powdery and granular forms of phosphorus-sulphur fertilizers prepared on the base of ground phosphate rock in terms on the environment impact Porównanie pylistej i granulowanej postaci nawozu fosforowo-siarkowego wytworzonego na bazie mielonego fosforytu w aspekcie wpływu na środowisko DOI:10.15199/62.2015.3.31


  Ground phosphate rock was used as a PS fertilizer in powdery and granular form (P:S ratio 10:1) for growing oats, lupine and maize in field expts. The soil pH, contents of available P and S in the soil and the concn. of phosphate(V) and the sulfate(VI) ions in water filtrate were detd. Use of the granular fertilizers resulted in minor and less rapid changes in soil and water in comparison with the powdery one. Porównano pylistą i granulowaną postać nawozu fosforowo-siarkowego wytworzonego na bazie mielonego fosforytu Maroko, o stosunku fosforytu do siarki 10:1. Badano wpływ fizycznej postaci tego nawozu na zmiany niektórych parametrów chemicznych gleby i wody przesiąkającej przez profil glebowy. Oceniano odczyn gleby, zawartość przyswajalnego fosforu i siarki w glebie oraz stężenie jonów fosforanowych( V) i siarczanowych(VI) w wodzie. W aspekcie ochrony środowiska szczególne znaczenie ma zawartość jonów fosforanowych(V) w wodach, ponieważ nadmiar fosforanów stanowi zagrożenie eutrofizacją. W okresie 2 lat po zastosowaniu nawozów mniejsze i mniej gwałtowne zmiany w glebie i wodzie powodowała postać granulowana w porównaniu z pylistą. Fosfor, oprócz azotu i potasu, jest pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu i rozwoju roślin. Z uwagi na to, że niedostateczna ilość fosforu w glebie ogranicza plonowanie i jakość płodów rolnych, konieczne jest nawożenie roślin uprawnych tym składnikiem. Stosowane powszechnie w praktyce rolniczej wysoko skoncentrowane, dobrze rozpuszczalne nawozy fosforowe są produkowane przez chemiczną przeróbkę fosforytów. Są to skały osadowe tworzące złoża zlokalizowane w różnych częściach świata. W Polsce również występują złoża fosforytów, ale ich wydobywanie nie jest ekonomicznie opłacalne. Konieczność importu tego surowca wpływa znacząco na wysokie ceny nawozów fosforowych. Problemy ekonomiczne i środowiskowe związane z przetwarzaniem fosforytów i produkcją tradycyjnych nawozów fosforowych skłaniają do aIn[...]

Wpływ dodatku siarczanu magnezu na właściwości fizyczne granul i efektywność rolniczą kędzierzyńskich nawozów saletrzanych. Cz. I. Wpływ na wytrzymałość i rozpuszczalność granul DOI:10.15199/62.2018.7.7


  Większość produktów nawozowych ma tendencję do formowania aglomeratów (zbrylania) podczas przechowywania. Zdolność Ewa Stanisławska-Glubiaka,*, Jolanta Korzeniowskaa, Andrzej Biskupskib, Bartosz Moszowskic, Ryszard Grzybekc, Konrad Żakc 97/7(2018) 1069 Mgr inż. Bartosz Moszowski w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie "Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie" oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu w zakresie "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem". Od 2008 r. jest zatrudniony w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, obecnie na stanowisku Kierownika Wydziału Amoniaku. Specjalność - technologia nawozów azotowych. Dr inż. Andrzej BISKUPSKI, prof. INS, w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalność - technologia nieorganiczna. do zbrylania zwykle zależy od ich składu chemicznego, struktury cząstek, wilgotności, właściwości higroskopijnych, wytrzymałości mechanicznej, temperatury produktu, ciśnienia oraz czasu przechowywania1). Saletra amonowa, obok tak niekorzystnej cechy jak możliwość niekontrolowanego egzotermicznego rozkładu, charakteryzuje się również ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych i skłonnością do zbrylania wraz z upływem czasu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesowego i poprawienia jakości granul saletry, stosuje się różne dodatki jako tzw. napełniacze, np. węglan wapnia (wapień), węglan wapnia i magnezu (dolomit) lub siarczan wapnia (gips lub anhydryt)2-7). Prowadzone są również badania nad możliwością dodawania innych związków wpływających korzystnie na stabilizację właściwości saletry amonowej. Celem badań było sprawdzenie działania dodatku bezwodnego siarczanu magnezu do 3 standardowych nawozów saletrzanych, [...]

 Strona 1