Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Stachecka"

Produkty zbożowe źródło składników prozdrowotnych DOI:10.15199/65.2017.1.6


  Celem pracy jest ocena spożycia wybranych bioaktywnych składników, tj. błonnika pokarmowego, przeciwutleniaczy i fitoestrogenów, na podstawie analizy spożycia produktów zbożowych. Przeciętne miesięczne spożycie omawianych składników prozdrowotnych obliczono na podstawie danych GUS oraz publikacji naukowych o spożyciu następujących produktów zbożowych: pieczywa, ryżu, makaronu, kasz i płatków zbożo-wych. Analiza spożycia bioaktywnych składników z przetworów zbożowych dotyczyła lat 2002-2012. Przeciętne miesięczne spożycie przeciwutleniaczy, fitoestrogenów i błonnika pokarmowego w 2012 r. (w porównaniu z 2002 r.) uległo znacznemu obniżeniu, odpowiednio o 31, 65 i 32%. Dlatego należy prowadzić działania edukacyjne wśród konsumentów w celu uzupełnienia wiedzy na temat spożycia produktów zbożowych.Produkty zbożowe, do których należy pieczywo oraz kasze, makarony, płatki i mąka, są otrzymywane w wyniku przetworzenia ziaren różnych zbóż. Są istotnym źródłem wielu składników odżywczych, tj. sacharydów, białka, witamin, składników mineralnych, oraz nieodżywczych, takich jak błonnik pokarmowy, fitoestrogeny, fitosterole, lignany czy fityniany. Pokrywają one zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka na węglowodany na poziomie powyżej 50%, a także dostarczają znacznych ilości białka roślinnego. Wiele badań wskazuje, że spożywanie produktów zbożowych w odpowiedniej ilości i jakości, zwłaszcza pełnoziarnistych, może obniżyć zachorowalność na nowotwory i choroby krążenia. Jednakże konsumpcja produktów zbożowych, w tym pieczywa i kasz, w Polsce w ostatnich latach uległa znacznemu obniżeniu, co wiąże się głównie z modą na "zdrowe odżywianie". Wyroby przemysłu zbożowo-młynarskiego stanowią ważną grupę produktów żywnościowych. Badania ankietowe przeprowadzone przez producentów zbożowych artykułów śniadaniowych w USA wykazały, że większość respondentów ankietowanych postrzegało produkty zbożowe jako źródło składników chroniących o[...]

 Strona 1