Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Klaczyński"

Innowacyjne urządzenie do obróbki głów pali


  W Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) uruchomiono prace mające na celu zaprojektowanie i wdrożenie nowatorskiego, pierwszego w Polsce, urządzenia do obróbki głów pali betonowych, zbrojonych, średnicy 300 ÷ 400 mm. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę automatyzacji tego procesu. Konwencjonalna obróbka głów pali Obróbka głowy pala polega na skróceniu części betonowej pala do żądanej wysokości bez skracania prętów zbrojenia (fotografia 1). W tym procesie wyróżnia się następujące operacje: ● zaznaczenie końcowej wysokości części betonowej pala; ● wstępne nacięcie pala po obwodzie wzdłuż zaznaczonej linii; ● kruszenie górnej części głowy pala; ● kruszenie dolnej części głowy pala, powyżej zaznaczonej linii; ● przycięcie prętów zbrojenia do żądanej wysokości. Poważnymproblememkonwencjonalnej obróbki jest zagrożenie obrażeń ciała pracowników związane z używaniem ręcznej pilarki do nacinania pala, czy młota pneumatycznego do jego kruszenia. Również odłamki betonu podczas kruszenia pala przez osprzęt koparki niosą zagrożenie dla maszyny i pracowników. Ponadto powstające w procesie obróbki odłamki betonu muszą być usunięte, co wymaga zaangażowania dodatkowych środków. Związany z używaniem młota pneumatycznego hałas wpływa niekorzystnie zarówno na robotników, jak również na osoby zamieszkałe w pobliżu placu budowy. W ostatnich latach na świecie podjęto próby wykonania urządzenia do obróbki główp[...]

 Strona 1