Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz DOBOSZ"

Miniaturowy amplifikator DNA PCR

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad miniaturowym systemem do amplifikacji DNA metodą PCR. Opracowano technologię taniego biochipu ceramicznego, spełniającego rolę mikroreaktora do prowadzenia reakcji PCR. Zaprezentowano układ sterowania procesem PCR oraz układ detekcji, wykorzystujący technikę fluorescencyjną. W opracowanym systemie przeprowadzono procesy powielania DNA bakterii fekalnej Escherichia Coli. Pozytywne wyniki eksperymentów potwierdziły możliwość budowy miniaturowego, przenośnego amplifikatora DNA. Abstract. In paper the results of works on a miniaturization of an amplification system with use PCR method is presented. Inexpensive, ceramic biochip with PCR microreator integrated with glass optical fibre has been elaborated. Control system built for steering of a PCR reaction and detection system using the fluorescence method are presented. Processes of amplification of Escherichia Coli DNA have been carried out in elaborated amplificator. Positive results of the PCR reactions confirmed that it is possible to build miniature, mobile DNA PCR system. (Miniature DNA PCR amplification device). Słowa kluczowe: PCR, biochip LTCC, detekcja optyczna, fluorescencja. Keywords: PCR, LTCC biochip, optical detection, fluorescence. Wstęp Łańcuchowa reakcja polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) jest metodą powielania fragmentu DNA z niewielkiej ilości materiału źródłowego. Reakcja PCR jest cyklicznym procesem sterowanym temperaturowo, który składa się z 25-40 powtórzeń trzech procesów zachodzących w różnych temperaturach (denaturacja: 94ºC, przyłączanie starterów: 40ºC-60ºC, elongacja: 72ºC) [2]. Powielony produkt reakcji PCR jest rozdzielany metodą elektroforezy żelowej. Procedura ta umożliwia identyfikację materiału genetycznego, którego fragment został powielony. Obecnie intensywnie rozwijana jest metoda Real-time PCR, która pozwala określić ilość matrycy DNA użytej do reakcji oraz prowadzić obserwację p[...]

Zintegrowane urządzenie do prowadzenia reakcji Real-Time PCR


  Celem badań było opracowanie miniaturowego, przenośnego urządzenia do prowadzenia reakcji PCR czasu realnego [1, 2]. Urządzenie to ma umożliwić wykrywanie DNA bakterii Escherichia coli za pomocą metody PCR i służyć w przyszłości do monitorowania zagrożenia tą bakterią w środowisku. Prace te prowadzone były w ramach programu POIG przy współpracy dwóch grup badawczych: z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej oraz z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pierwsza grupa opracowała demonstrator lab-on-a-chipa (LOC) z ceramiki LTCC i demonstrator układu optycznej detekcji oraz zintegrowała je w jedno przenośne urządzenie. Druga grupa opracowała skład mieszaniny reakcyjnej i procedurę przebiegu procesu Real-Time PCR oraz metodykę pozyskiwania DNA E. coli z próbek środowiskowych. Opracowany demonstrator lab-on-a-chipa ceramicznego składa się z mikroreaktora, który jest wyposażony w szklany falowód oraz zagrzebany system grzejny (grzejnik i czujnik temperatury). Wykonano również demonstrator u[...]

 Strona 1