Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA PŁOCIŃSKA"

Wpływ stopnia odkształcenia podłoża na właściwości powłoki cynkowej

Czytaj za darmo! »

Asortyment elementów poddawanych cynkowaniu zanurzeniowemu jest zróżnicowany pod względem składu chemicznego, grubości przekroju oraz stopnia odkształcenia plastycznego. Właściwości materiału cynkowanego elementu mają z kolei wpływ na mikrostrukturę i właściwości powłoki cynkowej, w szczególności na jej grubość i odporność korozyjną. Jednym z czynników, który w stosunkowo niewielkim stopniu z[...]

Morfologia powłoki cynkowej na żelazie Armco o różnym stanie odkształcenia plastycznego

Czytaj za darmo! »

Pomimo udoskonalania technologii cynkowania ogniowego przez ponad 150 lat nadal jest ona tematem prac badawczo-rozwojowych mających na celu polepszenie jakości powłok, poprawy kontroli i powtarzalności procesu, zwiększeniu jej wydajności oraz efektywności. Z powodu różnorodnego asortymentu elementów wspomniane czynniki wymagają szczególnej uwagi w przypadku jednostkowego cynkowania zanurzenio[...]

Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w analizie mikrostruktury powłok cynkowych


  Rozwój nowoczesnych metod badawczych, w połączeniu z coraz powszechniejszym dostępem do nich, pozwala na uzyskanie pełniejszego spojrzenia na budowę materiałów warstwowych takich jak powłoki cynkowe. Zastosowanie szeregu technik, umożliwiających analizowanie elementów mikrostruktury materiału w różnej skali, pozwala zobrazować wszystkie jej elementy, co daje możliwość właściwej interpretacji mechanizmów zachodzących na etapie powstawania powłok cynkowych. Proces cynkowania zanurzeniowego zachodzi na tyle szybko, że obecnie prowadzone badania opierają się głównie na analizie mikrostruktury już powstałych powłok. Klasyczne podejście do analizy właściwości powłok cynkowych oparte jest na wynikach obserwacji wykonanych na przekroju poprzecznym, przy użyciu mikroskopii świetlnej. Technika ta w zadowalający sposób przedstawia złożoną budowę powłoki, ujawniając poprzez chemiczne trawienie granice międzyfazowe. Jednak w celu pełnego scharakteryzowania budowy powłoki, konieczne jest zastosowanie innych technik takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa (STEM), skaningowa mikroskopia jonowa (SIM), których wykorzystanie gwarantuje zobrazowanie struktury w pełnym zakresie. Równie ważna w badaniu powłok cynkowych jest możliwość wykonania dokładnej analizy fazowej powłok cynkowych, którą jest najlepiej wykonywać przy wykorzystywaniu silnych źródeł promieniowania uzyskiwanego np. w synchrotronie. W niniejszej pracy przedstawiono opis szeregu różnych technik badawczych oraz wyniki obrazujące mikrostrukturę powłok cynkowych. Przedstawione wyniki pozwalają na uzyskanie nowego, pełniejszego spojrzenia na budowę powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, mikrostruktura powłoki cynkowej, mikroskopia elektronowa Application of novel investigations technique in zinc layer microstructure analysis Common use and development of novel investigations technique is useful to ge[...]

 Strona 1