Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RENATA ZAJĄCZKOWSKA"

Ocena korozyjnego zachowania się stali 304 w środowisku betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych stali nierdzewnej typu 304 w środowiskach modelujących ciecz porową betonu skarbonatyzowanego oraz zawierającego jony chlorkowe. W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano wpływ stężenia jonów chlorkowych na szybkość korozji stali 304 oraz potencjał tworzenia wżerów. Słowa kluczowe: stal 304, szybkość korozji, jony chlorkowe Estimation of corrosion rate for steel 304 in modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions Results of corrosion rate for steel 304 in solutions modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- inos were presented. Pitting potential vesus Cl- inons concentration for steel 304 in investigation solutions was estimated. Keywords: steel 304, corrosion rate, chloride inos ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Tradycyjnym materiałem stosowanym w budownictwie jako zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych jest stal węglowa. Jednakże z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska substancjami agresywnymi ,następuje destrukcja betonu, a w konsekwencji korozja zbrojenia. Na skutek korozji otuliny betonowej następuje rozszczelnienie i wzrost porowatości, które powodują ułatwienie wnikania do powierzchni zbrojenia substancji agresywnych. Substancje te, a szczególnie jony chlorkowe, powodują przerwanie warstewki pasywnej na powierzchni stali i inicjują korozję wżerową. W tym celu prowadzone są badania umożliwiające przedłużenie czasu trwałości konstrukcji żelbetowych. W ostatnich latach rozpoczęto badania nad zastosowaniem jako zbrojenia stali typu 304 [1, 2]. Stal 304 znalazła szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie i architekturze, ale również w przemyśle chemicznym, spożywczym do produkcji maszyn i wyrobów domowego użytku. Jest również odporna na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztwor[...]

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni stali 304 na podatność korozyjną w środowisku betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi


  W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych wpływu sposobu przygotowania powierzchni stali nierdzewnej typu 304 w środowiskach modelujących ciecz porową betonu skarbonatyzowanego oraz zawierającego jony chlorkowe na szybkość korozji W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano wpływy stężenia jonów chlorkowych oraz sposobu przygotowania powierzchni na szybkość korozji stali 304 oraz na potencjał tworzenia wżerów. Słowa kluczowe: stal 304, szybkość korozji, jony chlorkowe, elektropolerowanie Infl uence of preparing methods of steel surface of corrosion rate for steel 304 in modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions Results of corrosion rate for steel 304 in solutions modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions and preparing methods of steel surface were presented. Pitting potential versus Cl- ions concentration and infl uence of preparing methods of steel surface for steel 304 in investigation solutions was estimated. Keywords: steel 304, corrosion rate, chloride inos, electroplating ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska substancjami agresywnymi, następuje destrukcja betonu, a w konsekwencji korozja zbrojenia. Na skutek korozji otuliny betonowej następuje jej rozszczelnienie i wzrost porowatości, które ułatwiają penetrację do powierzchni zbrojenia substancji agresywnych. Substancje te, a szczególnie jony chlorkowe, powodują przerwanie warstewki pasywnej na powierzchni zbrojenia i inicjują korozję wżerową. Wobec powyższego w tym celu prowadzone są badania, które mają na celu przedłużenie czasu trwałości konstrukcji żelbetowych. W celu przedłużenia czasu użytkowania konstrukcji żelbetowych wykorzystuje się szereg metod zapobiegania ich destrukcji zwłaszcza w środowiskach wysoko agresywnych poprzez stosowanie powło[...]

 Strona 1