Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr JÓŹWIAK"

Wieloparametryczny system czujnikowy do pomiarów w czasie rzeczywistym


  W niniejszym artykule rozważono możliwość opracowania i wykonania wieloparametrycznego systemu czujnikowego do pomiarów w czasie rzeczywistym, którego przeznaczeniem będzie pomiar parametrów obiektów w ruchu, gdzie obiektem może być urządzenie (maszyna) lub istota żywa. Przykładami rozwiązań o których tu mowa są na przykład systemy czujnikowe stosowane powszechnie w motoryzacji (tzw. komputery pokładowe), które zbierają dane z wielu czujników i podejmują w sposób automatyczny zaprogramowane decyzje. Laboratoria patologii ruchu człowieka wykorzystują bardzo wyrafinowane narzędzia do pomiaru i analizy ruchu pacjentów. Na podstawie danych z czujników umieszczonych na ciele pacjenta i porównania ich do wzorca zapisanego w bazie danych można stwierdzić jakiego rodzaju patologią ruchu dotknięty jest pacjent oraz śledzić postępy w leczeniu. Te dwa, pozornie odległe od siebie przykłady, są do siebie bardzo podobne. Są to systemy wieloparametryczne, w których wiele czujników przekazuje informacje do jednostki nadrzędnej, w której z kolei dokonywane są obliczenia i analiza wyników. Co więcej, możemy doszukać się zastosowania czujników tego samego typu, np. czujniki przyspieszenia - w motoryzacji system ABS, kontroli trakcji; w ocenie ruchu pomiar przyspieszeń kątowych kończyn. W ostatniej dekadzie popularność zyskują systemy do pomiaru ruchu i behawioryzmu zwierząt. Wymienić tu można wiele systemów [1-4], jednakże ich szczególną cechą jest to, że są one przeznaczone do badań w warunkach laboratoryjnych. Rozwiązania takie uniemożliwiają zatem zbadanie zachowania zwierząt w warunkach naturalnych. Celem autorów niniejszej pracy jest opracowanie uniwersalnego systemu umożliwiającego pomiar wielu różnych parametrów obiektu, przy czym rozwiązanie to musi być tanie oraz dostarczać wyniki pomiarów w przetworzonej formie w czasie rzeczywistym. Elementy systemu muszą być odpowiednio obudowane aby umożliwić ich pracę w różnych warunkach. Cechą [...]

 Strona 1