Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jan Kowalski"

Przepis na sukces


  Słyszałem kiedyś ciekawą opinię, że Polska to kraj przez który przetoczyły się trzy walce: dwa wojenne i jeden komunistyczny. Dokonały strasznego spustoszenia zarówno w sferach kulturalnej, intelektualnej jak i gospodarczej. Po takich doświadczeniach niełatwo podnieść się i dogonić wiodące gospodarki na świecie. Polska wciąż próbuje, ale cenę za to płacimy wszyscy, szczególnie w sferze gospodarczej oraz ekonomicznej, której chcę poświęcić serię artykułów w "Przeglądzie". Spróbuję pokrótce przedstawić zmiany w polskiej gospodarce, przeanalizować ich skutki i przede wszystkim ich wpływ na małe przedsiębiorstwa rzemieślnicze, głównie w sektorze cukierniczym i lodziarskim. Postaram się przedstawić także metody radzenia sobie z tymi zmianami i wyzwaniami, które dziś stoją przed każdym właścicielem cukierni i lodziarni w Polsce. W niepamięć odeszły (choć niejednokrotnie z sentymentem wspominane), lata 80. kiedy to praktycznie wszystko, co było wyprodukowane sprzedawało się na pniu. Choć oczywiście borykaliśmy się z innymi problemami - choćby[...]

Lokalizacja sklepu


  Mam nadzieję, że przeczytali Państwo mój artykuł w poprzednim numerze "Przeglądu" i tym samym mają Państwo za sobą analizę SWOT własnego przedsiębiorstwa, potrafi ą zdefi niować jego mocne i słabe strony oraz zdają sobie sprawę z potencjalnych szans i zagrożeń.Przyjrzyjmy się zatem naszym klientom. Zacznijmy od tego, w jakim stopniu charakterystyka naszych klientów zależy od lokalizacji sklepu. Zdajemy sobie sprawę jak istotny ma to wpływ na asortyment i wielkość sprzedaży. A to przesądza o otwarciu nowej lodziarni lub cukierni. Niejednokrotnie cukiernicy lub lodziarze za wszelką ceną chcą otwierać nowe sklepy, np. w centrach handlowych, wolnym lokalu przy kościele lub naprzeciwko szkoły. Czy słusznie? Rozważmy wady i zalety różnych lokalizacji oraz stwórzmy charakterystykę występujących tam klientów. Centra handlowe - ostatnio coraz popularniejsze, ze względu na stale rosnącą ich liczbę. Główną wadą takiej lokalizacji jest bardzo wysoka, zwykle najwyższa w danym mieście, cena wynajmu. Kolejną słabością je[...]

Cena jako jeden z elementów Marketing Mix


  Spotykamy się już po raz trzeci. Mamy już solidny fundament wiedzy dotyczącej naszej cukierni lub lodziarni, na którym zbudujemy strategię rozwoju fi rmy. Znamy już swoje słabe i mocne strony, zdajemy sobie sprawę z zagrożeń jakie możemy spotkać na swojej drodze, oraz szans. Wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam lokalizacja i umiemy radzić sobie z niedogodnościami z niej wynikającymi. Sięgnijmy teraz po narzędzia ekonomiczne, które są w naszym zasięgu. Obserwujemy np., że wielu właścicieli cukierni i lodziarni, próbuje pozycjonować swoją markę w oparciu o cenę. Ciągle słyszymy: "klienci nie mają pieniędzy", "sprzedajemy coraz mniej" itd. i niestety często reagujemy obniżając cenę. Przyjrzyjmy się zatem cenie, jako jednemu z wielu narzędzi marketingowych oraz jako jednemu z wielu elementów walki konkurencyjnej. Każdy wynajmuje lub kupuje lokal, urządza go - niejednokrotnie za olbrzymie pieniądze, kupuje profesjonalny sprzęt, zatrudnia i szkoli ludzi, wydaje olbrzymie kwoty na najlepsze surowce, a później wielu zachowuje się tak jakby tego w ogóle nie było, jakby wyrzucili pieniądze [...]

Produkt


  Mamy już za sobą dość obszerną analizę pierwszego elementu Marketing Mix, czyli ceny (nr 3/13, str. 46). Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie podejmie się zmiany cen, bez uprzedniej analizy elastyczności cenowej popytu. Zdefi niowaliśmy dokładnie popyt sztywny, proporcjonalny i elastyczny. Oczywiście na elastyczność cenową popytu wpływa także wiele innych czynników, jak lokalizacja, charakterystyka i zamożność głównej grupy klientów itd. Ale oczywiście mówimy o popycie na określone dobra, więc zajmijmy się teraz tym właśnie dobrem, czyli produktem. Produkt to określony towar lub usługa, która zaspokaja określone potrzeby klientów. Oczywiście mamy do czynienia z produktami o różnej sile zaspokajania potrzeb. Najlepiej obrazuje to piramida Ma[...]

Promocja


  Został nam do omówienia ostatni element Marketing Mix - promocja. Analizując Marketing Mix, promocja ma trochę szerszą defi nicję: zawiera w sobie elementy reklamy, promocji, PR oraz wszelkie instrumenty służące do kontaktu i komunikacji z klientami. Promocja jest także, i przede wszystkim, elementem wspierającym sprzedaż i nie może nigdy funkcjonować w oderwaniu od produktu, dystrybucji czy też ceny. Ekonomiści znają wiele odmian działań promocyjnych, które stosowane są w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i zadań jakie przed taką promocją przedsiębiorstwo sobie stawia. Jednakże w Polsce, a szczególnie wśród rzemieślników, wciąż najpopularniejsza okazuje się "promocja" cenowa. Nie wiedzieć czemu dla wielu producentów i sprzedawców żywności synonimem słowa promocja stała się obniżka cen! I większość tak tylko postrzega promocję. Może wynika to z dominującej wciąż na rynku pozycji supermarketów, gdzie faktycznie pod olbrzymimi hasłami "Promocja" odnaleźć możemy zwykle produkty przecenione i te z krótkim terminem przydatności do spożycia. Mam nadzieję, że po wspólnej krótkiej analizie tego tematu większość z Państwa zmieni swoje podejście do promocji. Nie bez przyczyny, w poprzednich artykułach, poświęciliśmy tyle miej[...]

Public relations


  Public relations (w skrócie PR) mylony jest często z działaniami promocyjnymi. Spróbujmy zatem zdefi niować czym jest PR i jak się ma do promocji. PR to pewien zbiór działań, mających na celu komunikowanie się z otoczeniem. Jednakże działania PR-owe polegają na wysyłaniu do otoczenia pewnych sygnałów, wiadomości, informacji mających kreować określony wizerunek naszego przedsiębiorstwa. Działania PR-owe nie mają na celu przedstawiania naszej oferty, ani też zachęcania do zakupów z oferty specjalnej. Działania PR-owe każdy przedsiębiorca może prowadzić w kilku obszarach. Względem własnych dostawców - przedstawić siebie jako poważnego kontrahenta zasługującego na zaufanie, solidnego płatnika, a przedsiębiorstwo, jako prężnie rozwijającą się fi rmę, z dokładnie określonymi celami rozwoju na przyszłość; przedstawiać możliwości zwiększania produkcji, wprowadzania nowych produktów, dając tym samym do zrozumienia jaki potencjał w nim drzemie. Względem pracowników - pokazując możliwości podnoszenia własnych kwalifi kacji, organizowanie szkoleń, tworzenia atmosfery przyjaznej pracownikowi i próbując tworzyć pozytywnego ducha i[...]

Sprzedaż bezpośrednia


  W naszej branży mamy głównie do czynienia ze sprzedażą bezpośrednią, w której sprzedawcy mają bezpośredni kontakt z nabywcą-konsumentem. Oczywiście istnieją zakłady cukiernicze czy lodziarskie, które sprzedają wyroby dystrybutorom lub innym jednostkom handlowym. Chciałbym jednak zająć się sprzedażą bezpośrednią-osobistą, mającą ogromne znaczenie dla całego przedsiębiorstwa.Przedstawiłem już dość szeroko wpływ wielu czynników na proces podejmowania decyzji o zakupie. Pisałem o lokalizacji, doborze asortymentu, poziomie i możliwościach sterowania ceną, promocjach i PR. Nie ma wątpliwości, że personel sprzedający (ekspedientki) ma również olbrzymi wpływ na klientów i ich przywiązanie do naszej fi rmy. Nie da się przecenić właściwej i profesjonalnej obsługi klienta, szczególnie w zestawieniu ze strategią fi rmy, prowadzonymi działaniami marketingowymi i promocyjnymi.Zacznijmy od doboru personelu. Pomijam aspekt estetyczny czy też kultury sprzedawców, ponieważ spełnienie tych warunków jest oczywiste. Sposób doboru personelu omówimy na podstawie wiedzy, jaką już [...]

Liczymy dochód, a nie przychód!


  Obserwując niektóre podmioty gospodarcze w naszym sektorze, odnoszę wrażenie, że nadal wielu rzemieślników nie do końca rozumie, bądź wydaje im się, że rozumieją różnicę między przychodem a dochodem. Poniższy artykuł chciałbym temu tematowi poświęcić. Zacznijmy zatem od defi nicji. Najprościej rzecz ujmując, przychód to wpływy otrzymane ze sprzedaży towarów lub usług. Natomiast dochód to suma wpływów (przychodów) pomniejszona o wszystkie koszty związane z uzyskaniem przychodu w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy, codzienny utarg jest naszym przychodem, ale dopiero po opłaceniu wszystkich kosztów (czynszów, faktur od dostawców, pracowników, ZUS, podatku itd.) pozostaje nam w ręku dochód. Może tak łopatologiczna defi nicja niektórych obrazi, jednak przyglądając się niektórym sytuacjom, jakie zdarzają się rzemieślnikom, przekonuję się, że nadal jest wielu, którzy nie do końca rozumieją tę różnicę. Było to szczególnie widoczne kilka lat temu, kiedy większość rzemieślników próbowała za wszelką cenę podpisać umowy ze sklepami wielkopowierzchniowymi. Oczami wyobraźni widzieli już olbrzymie obroty, własną fi rmę "hulającą" na trzy zmiany, zwiększone zatrudnienie i w ogóle sam miód! Niestety dużo [...]

Jak oszczędzać w kryzysie?


  Kryzys to obecnie chyba najpopularniejsze słowo funkcjonujące w przestrzeni ekonomicznej nie tylko Polski, ale i całego świata. Nie schodzi ono z ust także przedstawicielom naszych branż, a co gorsza paraliżuje niejednego właściciela cukierni lub lodziarni. Na większość kryzys tak właśnie działa: paraliżująco oraz hamująco. Wręcz boimy się działać, zaczynamy panicznie oszczędzać na wszystkim. Redukujemy etaty, oszczędzamy na surowcach i recepturach. Ale czy słusznie? Czy jest to najlepsza metoda na walkę z kryzysem? Spróbujmy przeanalizować inne możliwości ratowania fi rmy przed skutkami kryzysu. Funkcjonujemy na wspólnym rynku i jeśli wokół jest kryzys to nie możemy liczyć, że nas jakimś cudem ominie. Z całą pewnością zapuka i do naszych drzwi, ale możemy przygotować się na jego nadejście tak, aby w możliwie najmniejszym stopniu odczuć jego skutki, a jeśli będziemy naprawdę zdyscyplinowani to możliwe, że i w dobie kryzysu nasze zyski wzrosną! Przede wszystkim nie panikujmy W ekonomii istnieje pojęcie samospełniającej się prognozy. Częściej występuje w ujęciu makroekonomicznym, a w ostatnim czasie udało nam się to już parę razy zaobserwować w sektorze bankowym. Jeśli klienci z jakiegoś powodu (doniesienia medialne, prognozy spekulantów giełdowych itp.) zaczną masowo wycofywać swoje depozyty z banku, obawiając się o jego wypłacalność, to faktycznie bank może stać się w pewnym momencie niewypłacalny. Taki sam problem może spotkać także nas. Jeśli nie podejmiemy walki z kryzysem, tylko zaczniemy wyhamowywać inwestycje, zrezygnujemy z produkcji droższego asortymentu, zaczniemy oszczędzać na surowcach i recepturach, to w skrajnych przypadkach sami staniemy się przyczyną kryzysu w naszej fi rmie. Nie namawiam do nieostrożności ani do rozbuchanych [...]

Pozyskiwanie informacji o rynku


  Niejednokrotnie zaznaczałem już jak istotna jest wiedza o swoim rynku i klientach. Decydując np. o podwyżce musimy wiedzieć jaka jest elastyczność cenowa popytu na nasze towary. Zależy ona od rodzaju produktu, ale także od zasobności portfela klientów - i my tę zasobność musimy znać! Prowadząc akcje promocyjne, np. z nagrodami - ich rodzaj będzie uzależniony od wieku naszych klientów - ten wiek musimy więc znać! Wprowadzając nowy asortyment musimy dopasować go do gustów naszych klientów, które musimy znać! Sugerując pewne rozwiązania oraz podsuwając pewne zachowania zawsze podkreślałem, że mogą być one różne ze względu na profi l i upodobania klientów. Jednak czy na pewno znamy swoich klientów? Czy umiemy opisać ich standardowe zachowania i preferencje zakupowe, określić przedział wiekowy klientów i związane z tym gusta i upodobania? Niestety wielokrotnie nie potrafi my. Czas się tym zająć! Pokutuje opinia, że badanie rynku to proces, którym mogą zająć się jedynie profesjonalne, wyspecjalizowane agencje. Oczywiście one zrobiłyby to najlepiej, ale my także możemy zdobyć wiedzę na temat swojego rynku i klientów, dokonując pewnych prostych badań na własną rękę. Obierając różne strategie rozwoju lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, uzależniamy postępowanie od charakterystyki klientów. Nie działamy w próżni! Produkujemy i sprzedajemy towar klientom i im więcej o nich wiemy tym trafniejsze decyzje będziemy podejmować. Kod pocztowy wiele Ci powie Jest wiele metod badania rynku i niektórych nie jesteśmy w stanie samodzielnie zastosować. Wybierajmy więc łatwe i proste możliwości pozyskiwania informacji o klientach, które możemy opanować sami. Niejednokrotnie jesteśmy poddawani takim prostym badaniom i możliwe, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zda[...]

 Strona 1  Następna strona »