Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Rudzki"

Z półki księgarskiej


  Andrzej K rzysztoforski Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne Magistra Mieczysława K rzysztoforskiego w Tarnowie 1923-1951 Asterias Sp. z o.o., Tarnów 2013, ISBN: 83-86161-14-0, 128 stron, cena 27,50.To bardzo osobista książka. Jej Autor, wybitna osobowość polskiej chemii okresu powojennego (Przem. Chem. 2002, 81, nr 9, 557), opisał w niej losy swojej rodziny w I połowie XX w. (ale już w niepodległej Polsce) na tle zmian zachodzących w Galicji, przedstawiając Czytelnikom dokonania zawodowe swoich rodziców - Mieczysława i Janiny, absolwentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bohaterem książki jest ojciec Autora, farmaceuta Mieczysław Krzysztoforski, twórca i właściciel znanej wytwórni win leczniczych "Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne Mgr M. Krzysztoforski". Laboratorium to zostało założone w Tarnowie w 1922 r. jako samodzielna firma jednoosobowa. Jej rozwój następował stopniowo, bowiem mgr M. Krzysztoforski z początku dysponował jedynie własnymi, skromnymi oszczędnościami. Jednakże już w latach trzydziestych XX w. jego firma wypracowała sobie znaczącą pozycję na rynku krajowym w swojej specjalności. Warto wspomnieć, że to właśnie w latach trzydziestych XX w. tworzył się w Europie hurtowy rynek farmaceutyczny, co było odpowiedzią na szybki rozwój wytwórczości farmaceutycznej w wyniku coraz większej liczby nowych leków wprowadzanych do obrotu. Autor w sposób niezwykle rzetelny i drobiazgowy, poparty dokumentami, prezentuje wielowątkową historię swojej rodziny zarówno ze strony ojca, jak i matki. To ważne informacje dla Czytelnika, które pozwalają później zrozumieć sytuację, w której podczas okupacji hitle[...]

 Strona 1