Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Józef Ślęzak"

Uwagi i propozycje do projektu nowelizacji rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Czytaj za darmo! »

Wymienione w tytule rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym w dziedzinie bhp, rozwijającym obowiązki pracodawców, które określono w dziale X k.p. Z tego tytułu akt ten powinien charakteryzować się szczególną prostotą i zrozumiałością. Wymagana jest też zwięzłość oraz nie budząca wątpliwości jednoznaczność uregulowań. Uwagi, wnioski i propozycje zostały ujęte w dwóch częściach. Pier[...]

Zróżnicowana składka - kogo to obchodzi?

Czytaj za darmo! »

O wprowadzeniu nowego systemu ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wiadomo od kilku lat. Mimo to odnoszę wrażenie, że jest słabo znany i nie znalazł przełożenia w działalności wszystkich tych, których powinien bardzo interesować.Za sprawą ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych płatnic[...]

Ustawa o PIP ważne dla praktyków

Czytaj za darmo! »

W rezultacie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Sejm uchwalił 13 kwietnia 2007 r. ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie 1 lipca br., po krótkim, jak na ustawę tej rangi, vacatio legis. To znaczący krok do praworządności w stosunkach pracy. Nadeszła pora analizy treści nowej ustawy i porównania jej regulacji z ustawą z 6 marca 1981 r., obowi[...]

Inspekcje też zawiodły

Czytaj za darmo! »

Mija smutna rocznica wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego Halemba. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że do tragedii, w rezultacie której 21 listopada 2006 r. zginęło 23 górników, pośrednio przyczynił się narastający kryzys nadzoru nad warunkami pracy w ogóle, a pracy górniczej w szczególności. Znaczący udział w kryzysie nadzoru warunków pracy ma przewlekłość postępowań sądowych i znikoma egzekuc[...]

Wątpliwości nie tylko kursantów

Czytaj za darmo! »

Dobrze przeprowadzone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko pogłębia i aktualizuje wiedzę z dziedziny ochrony pracy, ale również dostarcza szkolącemu cennych informacji o rozumieniu wykładanych treści, o problemach wielokrotnie podnoszonych przez słuchaczy. Prowadząc od lat wykłady na rozmaitych kursach szkoleniowych, zgromadziłem sporo wiedzy właśnie o takich pro[...]

Więcej rozsądku w przepisach

Czytaj za darmo! »

Zainteresowani ochroną pracy traktują z estymą rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten akt prawny stanowi wystarczającą podstawę do tworzenia i egzekwowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w większości zakładów, w których nie ma szczególnych zagrożeń zawodowych. Z tego powodu rozporządzenie z 26 września 1997 r. powinno charakteryzować [...]

Przyczynek do zmiany ustawy

Czytaj za darmo! »

Opublikowany na łamach ATESTU (nr 12/2010) wywiad z Januszem Krasoniem, posłem na Sejm RP, obwieścił trwające prace nad zmianą ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Postanowiłem zabrać głos w tej sprawie jako były długoletni inspektor pracy oraz wykładowca zagadnień ochrony pracy. Bowiem nic tak nie służy poznaniu regulacji prawnych, jak praktyczna działalność na ich podstawie. 1. Ustawa o PIP wyznacza temu organowi bodaj 37 zadań kontrolno-nadzorczych. Nie może być wątpliwości, że tak licznym obowiązkom, różnym w swej treści i formie, nie podoła żaden organ. Nie ma i nigdy nie było w inspekcji pracy takich "specjalistów", którzy mogliby opanować rozległe dziedziny, niezbędne d[...]

 Strona 1  Następna strona »