Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bohdan Dołżycki"

Ocena odporności na pękanie podbudów drogowych z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) DOI:10.15199/33.2017.10.28


  Degradacja nawierzchni drogowych jest procesem, który postępuje z wiekiemnawierzchni oraz zwiększającym się ruchem pojazdów. Wczasie eksploatacji konstrukcja drogowa powinna być poddawana zabiegomutrzymaniowym, aby zachować odpowiedni stan techniczny w przewidzianym okresie eksploatacyjnym. W sytuacji, gdy konstrukcja nawierzchni jest już wyeksploatowana, należy pomyśleć o jej przebudowie, która powinna być tak zaprojektowana, aby droga po przebudowie była bezpieczna, równa i nośna. Dodatkowo przebudowa powinna jak najmniej ingerować w zasoby naturalne, czyli w sposób efektywny wykorzystać ponownie materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Jednym z takich rozwiązań jest przetworzenie istniejących, zniszczonych, starych nawierzchni na warstwę podbudowy zasadniczej z zastosowaniemmieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Charakterystyka mieszanek MCE Mieszanka MCE składa się głównie z: ● rozdrobnionego materiału bitumicznego (asfaltowego lub smołowego), materiału związanego cementem lub kruszywa pochodzącego z rozbiórki istniejących nawierzchni, która najczęściej odbywa się przez frezowanie nawierzchni, rzadziej przez kruszenie; ● kruszywa doziarniającego dodawanego w celu uzyskania odpowiedniego uziarnienia mieszanki mineralnej (mieszanka MCE powinna mieć ciągłe, ściśle określone uziarnienie); ● dwóch środków wiążących - emulsji asfaltowej oraz cementu, stosowanych w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości mieszanki MCE; ● wody dodawanej wcelu uzyskania odpowiedniej wilgotności umożliwiającej prawidłowe zagęszczenie warstwy wykonanej z mieszanki MCE. Dodatek cementu, czyli spoiwa hydraulicznego, powoduje m.in. zwiększenie sztywnościmieszankiMCE, jej wytrzymałości na ściskanie; wytrzymałości początkowej oraz odporności na działanie wody. Jednocześnie przyspiesza rozpad emulsji asfaltowej oraz powoduje skurcz przy wiązaniu, którego efektem są spękania poprze[...]

 Strona 1