Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał Malinowski"

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Wiesława Wolińskiego

Czytaj za darmo! »

W styczniu 2009 roku minęła 80. rocznica urodzin profesora Wiesława Wolińskiego. W tym roku przypada również 60-lecie jego związków z Politechniką Warszawską. Nadarza się więc wyjątkowa okazja, aby przybliżyć zarówno osobę, jak bogaty i wszechstronny dorobek dostojnego Jubilata. Profesor urodził się 1 stycznia 1929 roku w Dąbrowie Górniczej. Wczasie okupacji ukończył 6 i 7 klasę szkoły podstawowej i jako 14- letni chłopiec został zmuszony przez okupanta do pracy w Zakładach Drutu iWyrobów z Drutu Braci Klein w swym rodzinnym mieście. W roku 1948 otrzymał maturę i wstąpił na Politechnikęe Warszawską. Studia magisterskie na Wydziale Łączności ukończył w 1955 roku. Pracę zawodową rozpoczął w czasie studiów w roku 1950 w Zakładzie Elektroniki Państwowego Instytutu Telekomunikacji, [...]

Badanie emisji krótkofalowej w domieszkowanych jonami Nd3+ szkłach niskofononowych

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój optoelektroniki obserwowany w ostatnich latach, stymulowany przede wszystkim rosnącym zapotrzebowaniem na nowe techniki obrazowania oraz zapisu i przetwarzania informacji, wymusza konieczność poszukiwania nowych, wydajnych źródeł promieniowania pracujących w zakresie krótkofalowym (widzialnym i UV). Oprócz rozwiązań bazujących na wykorzystaniu półprzewodników o szerokiej p[...]

Rare earth activated YAM materials as solar spectrum converters for photovoltaics


  One of the most important factors limiting efficiency and energy yield of solar cells is mismatch between incident solar spectrum and their spectral response curve. It was calculated that under a standard AM1.5G spectrum crystalline silicon PV cell with Eg =1.12 eV losses ~55% [1] of incoming energy of solar radiation due to this effect. There are numerous concepts of limiting the losses caused by this effect, notably the multi-junction solar cells, hot carriers collecting contacts, impurity photovoltaics, thermophotovoltaics, multi-exciton generation and photon conversion. These concepts vary substantially in maturity and perspectives for widespread application in foreseeable future. The most mature of the above mentioned concepts are multijunction solar cells widely used in space and terrestrial concentrators application. However, current mismatch between junctions in case of spectrum different than one cell was designed for, complicated manufacturing resulting in very high unit price, need for sun tracking mechanism for concentrator’s optics and usage limited to regions with high insolation with dominant direct beam significantly limit more widespread use of this technology. Other concepts, require serious modification of cells structure, are hampered by numerous problems and trade-offs (for example impurity PV cells while enabling absorption of IR light also provide new paths of parasitic non-radiative recombination). The photon conversion concept, especially downshifting and down-conversion, has distinct advantage of possibility of enhancing photovoltaic system’s efficiency without interference with[...]

Fotoniczne układy scalone w systemach odczytu danych z multipleksacją w dziedzinie czasu


  Multipleksacja w dziedzinie czasu TDM (Time Division Multiplexing) odgrywa kluczową rolę w nowoczesnych systemach telekomunikacji światłowodowej. Zastosowanie tej technologii umożliwia zwiększenie maksymalnej pojemności informacyjnej w pojedynczym łączu optycznym. Współczesne elektroniczne multipleksery osiągają szybkość transmisji danych do 165 Gb/s [1]. Jednak większy potencjał, zarówno pod względem przepływności, jak i pobieranej mocy, posiadają multipleksery czysto optyczne. W warunkach laboratoryjnych pozwalają one osiągnąć szybkość przesyłu równą 1,28 Tb/s [2]. Serializację wejściowych sygnałów optycznych można osiągnąć wykorzystując różne metody. Podstawową i najczęściej stosowaną jest zastosowanie linii opóźniających [3]. Równoległe sygnały wejściowe pojawiają się na wyjściu multipleksera w ściśle określonych przedziałach czasu, ponieważ sygnał w każdym kanale przebywa drogę o różnej długości. Inne techniki wykorzystują zjawiska nieliniowe prowadzące do konwersji długości fali, takie jak mieszanie czterofalowe FWM (Four Wave Mixing) [4], generację częstotliwości różnicowych DFG (Differential Frequency Generation) oraz skrośną modulację fazy XPM (Cross Phase Modulation). W tych systemach sygnał na wejściach równoległych (λs) służy do modulacji fali nośnej (λc), w wyniku czego powstaje sygnał wyjściowy o długości fali λc [6] lub 2λc-λs [4, 5]. Jako ośrodki nieliniowe, w których zachodzą wymienione procesy, wykorzystuje się wzmacniacze półprzewodnikowe SOA (Semiconductor Optical Amplifier), nioban litu z periodyczną strukturą domenową PPLN (Periodically Poled Lithium Niobate) lub silnie nieliniowy światłowód HNLF (Highly Non-Linear Fibre). Wspomniane metody wymagają jednak odpowiedniego dopasowania sygnałów wejściowych w czasie. W tym celu stosuje się wspomniane wcześniej linie opóźniające. Skrośna modulacja fazy wykorzystywana jest również w multiplekserach w konfiguracji NOLM (Non-Linear Optic[...]

 Strona 1