Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Nowak"

System jakości w laboratorium

Czytaj za darmo! »

Jakość jest podstawą w budowaniu sukcesu w biznesie (przedsiębiorstwie) i marketingu. Nie tylko produkty i usługi potrzebują wysokiej jakości, ale potencjalni klienci potrzebują mieć pewność, że produkty i usługi będą wysokiej jakości.Znane są różne techniki i koncepcje prowadzące do poprawy jakości produktów i usług: TQM, HACCP, ISO 9001 i inne. Laboratorium powinno ustanowić, wdrożyć i utr[...]

Mięso zwierząt egzotycznych nietypowe źródło białka

Czytaj za darmo! »

W Polsce, tak jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, oprócz tradycyjnego mięsa pochodzącego od zwierząt hodowlanych można spotkać także inne, nieco egzotyczne rodzaje mięs. Otwarcie granic sprawia, że podróżnicy napotykają egzotyczne dotychczas rodzaje mięs. Podróżując po Afryce natrafiają w menu na potrawy mięsne ze strusia, zebry, czy gazeli, a w Australii mogą skosztować mięsa kangu[...]

Kruchość mięsa wołowego i metody jej poprawy

Czytaj za darmo! »

Na jakość wołowiny kulinarnej wpływa wiele czynników, z których najważniejsze to rasa, wiek, płeć zwierząt, zabiegi hodowlane, postępowanie przedubojowe, sterowanie zmianami poubojowymi oraz odpowiednie jej pakowanie i przechowywanie [6, 43, 55, 60, 66]. Pomimo prowadzonych badań nad wieloma metodami obniżenia twardości mięsa, przemysł mięsny korzysta z niewielu z nich. Najczęściej stosowana jest elektrostymulacja oraz odpowiednia temperatura kondycjonowania przed szybkim wychłodzeniem. W świetle aktualnych badań naukowych za kruszenie mięsa odpowiadają kalpainy, które do aktywacji i dalszego działania potrzebują jonów wapnia. Stosunkowo dobrze poznano metody wprowadzania tych związków do mięsa i ten kierunek poprawy kruchości może być z powodzeniem stosowany do wybranych elem[...]

Budowa mostu na rzece Skawie

Czytaj za darmo! »

Most na Skawie zaprojektowano w obrębie planowanego obejścia Zembrzyc, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956, na terenie wsi Zembrzyce. W obrębie mostu rzeka ma kręte, nieuregulowane koryto, a jej brzegi nie są umocnione. Ze względu na górski charakter rzeki i ryzyko wystąpienia nagłych przyborów wód została ograniczona konieczność rusztowania konstrukcji mostu nad korytem rzeki i w bezpośrednim jego sąsiedztwie przez planowane podwieszenie konstrukcji mostu. Most projektowany był z myślą o stworzeniu charakterystycznego elementu w krajobrazie, którymógłby stać się swego rodzaju punktem odniesienia w przestrzeni. Elementem tym ma być pylon, który za pomocą stalowych want będzie utrzymywał pomost mostu. Dzięki niemu osoby podróżujące nową trasą będą łatwiej orientować się [...]

Fosfor w produktach spożywczych

Czytaj za darmo! »

Fosfor, należący do makroelementów, spełnia ważną funkcję w organizmie człowieka. Ponad 85% tego pierwiastka jest głównie zgromadzone w tkance szkieletowej i zębach w postaci soli wapniowych. Pozostała część (ok. 14%) znajduje się w tkankach miękkich, a tylko 1% w płynach ustrojowych w postaci fosforu nieorganicznego [2, 9, 14]. Fosfor wchodzi również w skład wielu ważnych dla funkcjonowania organizmu związków, m.in. fosfolipidów, enzymów i koenzymów, węglowodanów, kwasów nukleinowych oraz związków wysokoenergetycznych (ATP). Bierze udział w procesach metabolicznych i anabolicznych ustroju, w dystrybucji energii, a także pełni istotną funkcję w podziale komórek, reprodukcji i przenoszeniu cech dziedzicznych [14]. Zapotrzebowanie na fosfor u dzieci i młodzieży wiąże się z budow[...]

Współczesne możliwości zastosowania probiotyków w przemyśle mięsnym DOI:


  Probiotyki to bioaktywne składniki żywności, które najpowszechniej stosuje się w mlecznych napojach fermentowanych. Aktualnie sporo uwagi poświęca się produkcji przetworów mięsnych o właściwościach funkcjonalnych. Zaletą mięsa jako nośnika probiotyków jest brak potrzeby stosowania wysokiej temperatury podczas produkcji. Z kolei niekorzystna jest wysoka zawartość soli, niska aktywność wody i niewielka ilość węglowodanów. Szczególnie istotna jest przeżywalność szczepów probiotycznych w przetworach mięsnych oraz ich wpływ na kształtowanie cech jakościowych, zarówno gotowego produktu, jak i po okresie przechowywania chłodniczego. Aspekty zdrowotne probiotycznych przetworów mięsnych związane są głównie z kształtowaniem prawidłowej mikroflory, zapobieganiu chorobom jelit i wspomaganiem układu odpornościowego. Zastosowanie probiotyków w produkcji wędlin wpisuje się w nowe trendy opracowywania żywności funkcjonalnej o właściwościach prozdrowotnych. Słowa kluczowe: probiotyki, przetwory mięsne, aspekt zdrowotny Nazwa probiotyk oznacza "dla zdrowia" (od greckich słów "pro bios"). Probiotyki według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są to drobnoustroje, które podawane w odpowiedniej ilości działają dobroczynnie na zdrowie gospodarza [11]. Najczęściej kojarzy się je z bakteriami fermentacji mlekowej, które są powszechnie stosowane jako suplementy lub kultury starterowe w przemyśle mleczarskim. Mleczne napoje fermentowane najczęściej zawierają w swoim składzie bakterie Lactobacillus i Bifidobacterium. Probiotyki znajdują też zastosowanie w przemyśle owocowo-warzywnym, piekarniczym i mięsnym. Dotychczas bakterie fermentacji mlekowej wykorzystywano przy produkcji surowo dojrzewających produktów mięsnych, głównie kiełbas typu salami. Farsz mięsny składający się z rozdrobnionego mięsa, słoniny, soli peklującej mieszano z bakteriami fermentacji mlekowej, poddawano procesowi fermentacji, wędzeniu, a następnie dojrzewaniu w odpowiednich warunkach [19[...]

Novel Foods - nowa żywność w UE oraz możliwości jej zastosowania w przemyśle mięsnym DOI:


  Aktualnie rośnie zainteresowanie żywnością, która nie tylko dostarcza cennych składników odżywczych, ale wykazuje również efekt prozdrowotny. Dotychczas żywność o takich właściwościach klasyfikowano w kategorii żywności funkcjonalnej, która cieszy się coraz większą popularnością, obok segmentu żywności wygodnej. W ostatnich latach w UE pojawiła się także nowa kategoria żywności określana mianem Novel Foods, która ma szanse zastosowania również w innowacyjnych przetworach mięsnych."Nowa żywność" (z ang. Novel Foods) to żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii Europejskiej do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. Ta nowa kategoria żywności została wprowadzona po raz pierwszy na mocy rozporządzenia nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności [1]. Aktualnie wprowadzenie na rynek UE Novel Foods regulowane jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. W tej kategorii żywności znajdziemy: ● żywność o nowej lub celowo zmodyfikowanej strukturze molekularnej; ● żywność składającą się, wyekstrahowaną lub produkowaną z drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów; ● żywność składającą się, wyekstrahowaną lub produkowaną z materiałów pochodzenia mineralnego; ● żywność składającą się, wyekstrahowaną lub produkowaną z roślin lub ich części, tradycyjnymi i nietradycyjnymi metodami rozmnażania; ● żywność składającą się, wyekstrahowaną lub produkowaną ze zwierząt lub ich części, z wyjątkiem zwierząt wyhodowanych tradycyjnymi metodami; ● żywność składającą się, wyekstrahowaną lub produkowaną z kultury komórkowej lub kultury tkankowej pochodzącej od zwierząt, roślin, drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów; ● żywność uzyskaną z wykorzystaniem nowego procesu, który to proces produkcji powoduje znaczące zmiany w składzie lub strukturze żywności, mające wpływ n[...]

 Strona 1  Następna strona »