Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LECH A. Dobrzański"

Laser texturing and microtreatment of silicon for photovoltaics


  Wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych źródeł energii oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska naturalnego powodują, że od wielu lat prowadzi się badania nad pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich także ogniwa słoneczne, ich zdecydowana większość wykonywana jest z krzemu. Obecnie, techniki wytwarzania krzemowych płytek i ogniw fotowoltaicznych, zdominowały znaczą część komercyjnego rynku fotowoltaicznego poprzez ich ogromny zapas. Prognozuje się nawet, że aktualny stan dominacji utrzyma się aż do roku 2020. Technologia laserowa w produkcji ogniw fotowoltaicznych staje się nieodzownym elementem współczesnej fotowoltaiki, stwarza możliwość precyzyjnej mikroobróbki materiału i powierzchni dzięki wykorzystaniu wiązki laserowej jako zautomatyzowanego narzędzia służącego do ich kształtowania. W pracy przedstawiono wykorzystanie technik laserowych do teksturowania powierzchni krzemu oraz selektywnego spiekania laserowego elektrod przednich na powierzchni krzemu [1-4]. Zastosowanie laserów do wytwarzania krzemowych ogniw fotowoltaicznych Technologia laserowa znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach przemysłu fotowoltaicznego. Na rys. 1 przedstawiono różne aspekty zastosowania laserów w inżynierii powierzchni w Zakładzie Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej. Główny kierunek prac badawczych z zakresu fotowoltaiki dotyczy problematyki technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego z adaptacją technologii laserowych do: ● teksturowania powierzchni krzemu polikrystalicznego w celu zmniejszania współczynnika odbicia promieniowania słonecznego i zwiększenia sprawności fotoogniw, ● selektywnego spiekania laserowego SLS (ang. Selective Laser Sintering) elektrody przedniej do jego monokrystalicznej powierzchni krzemowej, z użyciem lasera CO2 w celu popra[...]

 Strona 1