Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW JURCZAK"

Wybrane właściwości powłok TBC wytwarzanych metodą Triplex Pro 200 z otworami wycinanymi laserem

Czytaj za darmo! »

Proces natryskiwania cieplnego jest dynamicznie rozwijającą się metodą nakładania powłok. Znajduje coraz większe zastosowanie nie tylko w przemyśle lotniczym, ale praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu, w których są stawiane wysokie wymagania eksploatacyjne i niezawodności elementów i konstrukcji [1÷5]. W latach 70. zapoczątkowano wprowadzanie powłokowych barier cieplnych do ochrony elementów gorących sekcji silnika lotniczego. Postęp w badaniach nad nowymi materiałami oraz rozwój technologii natryskiwania cieplnego doprowadził do opracowania materiałów MCrAlY na międzywarstwy (NiCoCrAlY, NiCrAlY, CoCrAlY) oraz na warstwy ceramiczne zawierające tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru ZrO2-Y2O3. Pierwsze pozytywne próby z zastosowaniem powłokowych barier cieplnych (TBC) przeprowadzono na łopatkach turbiny silnika J-75 [6]. Zastosowanie powłokowych barier cieplnych pozwoliło na zwiększenie efektywności stosowanych w silnikach lotniczych turbin, a następnie turbin stacjonarnych. Wprowadzenie powłoki TBC w takich rozwiązaniach pozwala obniżyć temperaturę podłoża o 175°C oraz wydłużyć czas eksploatacji [7]. Obecnie podstawowym materiałem wykorzystywanym na powłokowe bariery cieplne w konstrukcjach turbin jest ZrO2-8Y2O3, który ma dobre właściwości ochronne do temperatury 1200°C oraz jest odporny na działanie agresywnego środowiska gazów spalinowych. Temperatura gazów na wlocie do turbiny przekracza temperaturę topienia współczesnych stopów żarowytrzymałych. Problemy materiałowe stanowią podstawowe ograniczenie w uzyskaniu większych sprawności oraz osiągów silników turbinowych. W celu obniżenia temperatury powierzchni łopatek turbin są stosowane technologie wytwarzania w nich kanałów chłodzących lub otworów regulujących ilość przepływającego powietrza niezbędnego do spalania paliwa i chłodzenia w przypadku elementów komór spalania. Połączenie technologii wytwarzania powłok oraz powłokowych barier cieplnych z technologi[...]

 Strona 1