Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Ignerowicz"

Domieszki dyspergujące w technologii produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych

Czytaj za darmo! »

Wprodukcji prefabrykatów z betonu wilgotnego metodą wibroprasowania zdecydowanie największą rolę odgrywają domieszki dyspergujące, które pozwalają na właściwe zagęszczenie świeżej mieszanki betonowej, nadanie pożądanego kształtu wyrobu czy uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości umożliwiającej natychmiastowe rozformowanie elementu.Wkonsekwencji przekłada się to na zwiększenie jakości i trwałości go[...]

Porównanie mrozoodporności betonu geopolimerowego i napowietrzonego betonu tradycyjnego DOI:10.15199/33.2017.12.14


  Wyprodukowanie 1 t klinkieru portlandzkiego wiąże się z emisją ok. 0,76 t CO2, czyli przeszło 60%całkowitej emisji z przemysłu cementowego [1]. Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji CO2 w produkcji cementu jest zastąpienie części klinkieru innymi składnikami. Przykłademmoże być np. cement hutniczy (CEMIII) zawierający 30 - 90%wag. żużlawielkopiecowego.CEMIII charakteryzuje duża zawartość CaO (>40%) i większa niż cementu portlandzkiego odporność na korozyjne działanie siarczanów. Ponadto ma on wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie imniejsze ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g) [3, 5]. Alternatywą dla cementu portlandzkiego są materiały geopolimerowe powstające po aktywacji alkalicznej surowców odpadowych bogatych w glinokrzemiany, takich jak popiół lotny czy żużel wielkopiecowy. Do aktywacji alkalicznej tych materiałów wykorzystuje się roztwór szkła wodnego sodowego lub potasowego o odpowiednimmodulemolowym( MR > 1,45). Powstaje w ten sposób materiał geopolimerowy mający amorficzną strukturę. W zależności od stosunku SiO2/Al2O3 charakteryzują się dużą wytrzymałością wczesną, odpornością na korozję chemiczną, mrozoodpornością oraz wytrzymałością na wysoką temperaturę (do 1200°C). Geopolimery nazywane "zielonym cementem" pozwalają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych 4 - 8 razy w porównaniu z tradycyjnym spoiwem cementowym [2, 15]. Ze względu na szczególne właściwości oraz względy ekologiczne materiały geopolimerowe coraz częściej znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym, metalurgicznym. Wykorzystywane są również w budownictwie jako materiał zastępujący tradycyjny cement [2, 4]. Częstym powodem uszkodzenia konstrukcji betonowej jest oddziaływanie niskich temperatur. Spadek temperatury poniżej 0°C powoduje zamarzanie wody obecnej w porach kapilarnych betonu, doprowadzając niekiedy do znacznych uszkodzeń struktury materiału. Jednym ze sposobów zwiększenia odporności betonu na oddziaływani[...]

 Strona 1