Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŠTEFAN RÁSTOCKÝ"

Procedury i badania określone przez Komisję Europejską i CEN wymagane przed wdrożeniem do obrotu i stosowania wyrobów ogniochronnych na konstrukcje stalowe


  Omówiono procedury i przepisy obowiązujące w państwach Unii przed wdrożeniem powłok ogniochronnych na konstrukcje stalowe do obrotu i stosowania w świetle wymagań Komisji Europejskiej. Opisano badania odporności ogniowej, reakcji na ogień i pozostałe badania oraz zaprezentowano używane krzywe (temperatura-czas) w badaniach odporności ogniowej (krzywa standardowa, krzywa powolnego nagrzewania, krzywa węglowodorowa). Przedyskutowano wymagania dla systemów powłok ogniochronnych z punktu widzenia różnych środowisk i możliwość zmian w systemie ogniochronnym w zakresie różnych farb podkładowych i farb nawierzchniowych. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, reakcja na ogień, powłoka ogniochronna, system ogniochronny, konstrukcja stalowa Rules and testing required by European Commission and CEN before the products intended for fi re protection of steel members are putted on the market and used in buildings The aim of the article is to explain the procedures and rules prepared by European Commission and valid for fi re protection products of steel constructions before they are putted on the market and incorporate in buildings in member states of European Union. The fi re resistance tests, reaction to fi re tests and other necessary tests are described as well as the time-temperature curves used for fi re resistance tests (standard time-temperature curve, slow heating curve, hydrocarbon curve). Requirements for fi re protection systems from different environmental conditions point of view and possible changes of primer or top coat in fi re protection systems are also discussed. Keywords: fi re resistance, reaction to fi re, fi re protection, fi re protection system, steel member 1. Wprowadzenie Podczas przeprowadzania oceny zgodności wyrobów ogniochronnych na konstrukcje stalowe możliwe jest stosowanie przepisów europejskich pozwalających na oznaczenie produktu znakiem CE oraz wolny wstęp na wspólny rynek europejski. Tego typu wyroby nale[...]

 Strona 1