Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wanda Bukała"

Nauczanie bhp na podstawie programów o strukturze modułowej

Czytaj za darmo! »

Kontynuując cykl dotyczący nauczania bhp na podstawie modułowych programów nauczania, przedstawiamy do praktycznego wykorzystania materiały zawarte w pakiecie dydaktycznym dla zawodu technik technologii drewna wydanym przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu w 2006 roku. W "Poradniku dla nauczyciela" znajduje się scenariusz zajęć, który może być wykorzy[...]

 Strona 1