Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Hanus-Lorenz"

The impact of biomass from phytoremediation of mercury on composting processes - containing wastewaters Wpływ biomasy po fitoremediacji wód zanieczyszczonych rtęcią na procesy kompostowania DOI:10.12916/przemchem.2014.1343


  Biomass from phytoremediation of Hg-polluted water was added to a stable compost (Hg content 1.099 mg/kg dry mass) tested then for toxicity (earthworms Eisenia fetida) and dehydrogenase activity. The aq. exts. of the compost were studied for toxicity (bacteria Vibrio fischeri) and inhibition of food intake by Thamnocephalus platyurus. No toxicity and no effect on dehydrogenase activity were absd. The concn. of Hg in exts. did not exceed 0,001 mg/L, but a full inhibition of food intake by Thamnocephalus platyurus was found. Przeprowadzono badania toksyczności biomasy uzyskanej w wyniku procesu fitoremediacji rtęci ze środowiska wodnego w celu możliwości jej wykorzystania w szkółkach leśnych i hodowlach drzewek ozdobnych oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych. Dokonano oceny jej wpływu na przebieg procesu kompostowania. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono brak toksyczności badanego kompostu oraz jego wyciągu wodnego na różnych poziomach troficznych. Jedną z alternatywnych, a przyjaznych środowisku metod usuwania skażeń wód metalami ciężkimi jest fitoremediacja. Technologia ta wykorzystuje ponad przeciętne zdolności niektórych gatunków roślin do akumulacji lub metabolicznych przemian zanieczyszczeń pobranych ze środowiska. Obecnie znajduje ona zastosowanie przede wszystkich w oczyszczaniu gleb z metali ciężkich terenów poprzemysłowych, jednak może być z powodzeniem wykorzystywana do oczyszczania wód i ścieków1, 2). Fitoremediacja nie wymaga ani skomplikowanej infrastruktury ani aparatury. Nie jest też wspomagana środkami chemicznymi niezbędnymi w przypadku metod strąceniowych. Wszystko to czyni ją konkurencyjną zarówno pod względem ekologicznym (brak odpadów chemicznych) jak i ekonomicznym (niskie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne). Problem stanowi natomiast powstająca w znacznych ilościach biomasa skażona metalami o wysokim stopniu toksyczności. Rozwiązaniem może być jej odpowiednie rozproszenie w gle[...]

 Strona 1