Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Gołda"

Robotyzacja w produkcji i pakowaniu żywności DOI:10.15199/65.2015.7.2


  W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą zastosowania robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym i omówiono kilka przykładowych rozwiązań związanych z produkcją i pakowaniem żywności. Zwrócono uwagę na specyfikę procesów w przemyśle spożywczym i wymagania z tym związane. Przedstawiono uwarunkowania rynkowe i perspektywy zastosowania robotyzacji w przemyśle spożywczym.Od kilkunastu lat można zaobserwować systematyczny rozwój robotyki, czyli dziedziny nauki zajmującej się budową robotów, oraz coraz szersze wdrażanie robotyzacji w przemyśle. Głównym odbiorcą robotów przemysłowych pozostaje w dalszym ciągu przemysł motoryzacyjny, ale roboty są coraz częściej spotykane w innych gałęziach przemysłu, w tym także w przemyśle spożywczym. Jako czynniki wzrostu eksperci [7] wskazują: wzrost różnorodności produkcji i podwyższone standardy jakości, a także wymagania dotyczące higieny produkcji oraz krótsze cykle produkcyjne i częstsze zmiany w systemie produkcji. Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) [9], sprzedaż nowych robotów na świecie systematycznie rośnie (po krótkotrwałym spadku w 2009 r., spowodowanym międzynarodowym kryzysem finansowym). Szacuje się, że obecnie na całym świecie pracuje ok. 1,5 mln robotów przemysłowych. Najwięcej instalacji znajduje się w krajach wysoko uprzemysłowionych, takich jak Japonia, Korea Południowa, USA, a w Europie liderem w tej dziedzinie są Niemcy. Natomiast w Polsce robotów przemysłowych jest stosunkowo niewiele i większość z nich pracuje w trzech nowoczesnych zakładach motoryzacyjnych. Według raportu [14], ma na to wpływ wiele czynników, np. niewielka liczba dużych zakładów przemysłowych, mała skala produkcji czy produkcja oparta na pracy fizycznej. Także czynniki subiektywne, takie jak różne wątpliwości związane z robotami przemysłowymi, jakie towarzyszą polskim przedsiębiorcom, np. wysoki koszt inwestycji w robotyzację, hamują jej rozwój. Liczba robotów w Polsc[...]

 Strona 1