Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA GORZELAK"

Wykorzystanie soli magnezowych kwasu lauryloeterosiarkowego i kwasu alkilobenzenosulfonowego do wytwarzania płynów do ręcznego mycia naczyń


  Przeanalizowano możliwości wytwarzania płynów do ręcznego mycia naczyń na bazie anionowych surfaktantów w postaci soli magnezowych. Opracowane płyny do ręcznego mycia naczyń oceniano pod kątem zdolności myjącej, emulgującej i pianotwórczej. Analizowano także potencjał drażniący poszczególnych preparatów na podstawie wartości liczby zeinowej. Stwierdzono, że najkorzystniejsze działanie myjące i emulgujące wykazują preparaty na bazie mieszanin soli sodowych i magnezowych kwasu lauryloeterosiarkowego. Produkty te mają nieznacznie niższą zdolność do wytwarzania piany, w porównaniu do produktów opartych na solach sodowych kwasów alkilobenzeno-sulfonowego i lauryloeterosiarkowego. Biorąc pod uwagę znacznie słabsze oddziaływanie drażniące na skórę rąk anionowych surfaktantów w formie soli magnezowych w porównaniu z solami sodowymi, wydaje się że w niedługim czasie sole magnezowe mogą być powszechnie wykorzystywane do wytwarzania handlowych płynów do mycia naczyń. Seven surface-active aq. formulations contg. Mg alkylbenzene sulfonate (3%) or Mg lauryl ether sulfate (up to 9%), optionally Na lauryl ether sulfate (up to 9%) and Na alkylbenzene sulfonate (up to 6%), EtOH (3%), adducts (7:1 by mole) of ethylene oxide to lauryl alc. or (75:1 by mole) to lanoline (1% of each), coconut oil acids diethanolamide (1%) and NaCl (up to 3.25%) were prepd., studied for viscosity, washing, emulsifying and foaming abilities as well as for zein no. and then used for prodn. of low-irritating hand dishwashing liqs. Viscosity of the liqs. showed a max. when plotted vs. NaCl concn. The addn. of Mg lauryl ether sulfate resulted in a substantial increase of the soln. viscosity, washing and emulsifying ability as well as in a decrease in zein no. when compared to a com. Na alkylbenzene sulfonate. Anionowe surfaktanty w płynach do ręcznego mycia naczyń pełnią rolę podstawowych składników. Odpowiadają głównie za działanie detergencyjne preparatu, wła[...]

 Strona 1