Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Cieśla"

Kanał Elbląski - cud XIX-wiecznej techniki poddany rewitalizacji


  Po raz pierwszy od 150 lat przystąpiono do realizacji kompleksowej inwestycji, polegającej na odtworzeniu wszystkich budowli i mechanizmów zabytkowego Kanału Elbląskiego Kanał Elbląski jest jednym z najbardziej znanych i malowniczych szlaków żeglugowych na terenie naszego kraju. Podróżując tą drogą wodną mamy okazję zobaczyć niezwykle atrakcyjny, m.in. pod względem przyrodniczym, obszar wodny województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez rzekę Elbląg i jezioro Drużno, łączący Zalew Wiślany i Elbląg z Ostródą i Iławą. Twórcą i budowniczym Kanału Elbląskiego był Georg Jacob Steenke. To dzięki niemu kanał od ponad 150 lat jest napędzany wodą. Zastosowanie unikatowego koła wodnego o ukośnych kieszeniach (a na pochylni Całuny zamiast koła wodnego - turbiny wodnej) oraz układu podwójnych szyn w części podwodnej i konstrukcji kół wózka z dwustronną bieżnią pozwoliło mu oba rozwiązania połączyć w konstrukcje pochylni, zastępując je układem ponad trzydziestu śluz. Ten zabytek hydrotechniki z XIX w., o randze międzynarodowej, z unikatowym systemem pięciu pochylni, w którym zastosowano rozwiązanie tzw. "suchego grzbietu", po ponad 150 latach regularnej eksploatacji doczekał się w końcu kompleksowej rewitalizacji. Za uzasadnieniem remontu obiektu dodatkowo przemawia fakt, że rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (14 stycznia 2011 r.) kanał uznano za Pomnik Historii. Dołączył tym samym do zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski. Inwestycja pn.: "Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcink[...]

Program Żuławski na drugim etapie DOI:


  100 mln zł wyniesie budżet drugiego etapu projektu "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław" realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 85 % projekt będzie dofinansowany przez Unię Europejską. 12 października br. dyrektor RZGW w Gdańsku, Stanisław Otremba, i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Roman Wójcik, podpisali umowę o dofinasowaniu projektu. Będzie ono pochodzić z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwotę uzyskaną z dofinansowana przeznaczy się na realizację pięciu zadań, w efekcie których ma być zmodernizowana i odbudowana infrastruktura przeciwpowodziowa Żuław. Na rzece Tudze powstaną wrota sztormowe chroniące Nowy Dwór Gdański przed powodzią sztormową, węzeł wodny Przegalina zostanie przebudowany, odbudowanych będzie 19 ostróg regulacyjnych na Wiśle i nastąpi dalszy rozwój Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP.pl). Jednocześnie z tymi pracami oceni się efektywność przebudowy ujścia Wisły, którą przeprowadzono w pierwszym etapie projektu. Projekt będzie realizowany do 2022 r. PROGRAM DLA ŻUŁAW Projekt, którego pełna nazwa brzmi: "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku" wynika z założeń szerokiego programu strategicznego pod podobną nazwą: "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030", w skrócie określanego jako "Program Żuławski - 2030". Prace nad programem zainicjował w 2006 r. obecny podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gajda. Oficjalnie program Ministerstwo Środowiska zatwierdziło w 2010 r. Jest to dokument strategiczny, będący podstawą realizacji działań w obrębie ochrony przeciwpowodziowej Żuław. RZGW w Gdańsku jest jednostką zarządzającą programem. Żuławy są regionem o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego, z dużym potencj[...]

 Strona 1