Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MARUSZEWSKI"

Zabezpieczenie przed korozyjnym działaniem chlorków i promieniowaniem wtórnym rurociągów stosowanych w energetyce jądrowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono próby odpornościowe na działanie wodnych roztworów chlorków na rurociągi przeznaczone dla energetycznych reaktorów jądrowych typu WWER-440. Po oczyszczeniu zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni rur, szczególnie kolan z wtrąceń węglowych i tlenków (aby zapobiec wtórnemu promieniowaniu) rury poddawano ciśnieniowym próbom wodnym. Do prób użyto wody redestylowanej o stężeniu chlo[...]

 Strona 1