Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gawor"

Samples size and anisotropy impact on linear burning rate of solid double-base propellants Wpływ gabarytu i anizotropii stałych homogenicznych próbek paliw rakietowych na liniową szybkość spalania DOI:10.15199/62.2015.10.4


  Four com. rocket propellants were studied for burning rate under 5-11 MPa in sub-scale rocket motor systems in 2 independent labs. The burning rate depended on the propellant sample anisotropy along or across the direction of the sample formation. Some differences (3-8%) in results achieved in particular labs. were obsd. Jednym z istotnych parametrów charakteryzujących właściwości użytkowe stałych paliw rakietowych jest liniowa szybkość spalania, równa przemieszczaniu się frontu płomienia w głąb fazy stałej, prostopadle do palącej się powierzchni. Powierzchnia ta znajduje się w otoczeniu gazowych produktów spalania o wysokiej temperaturze i odpowiednim ciśnieniu, które przepływają wzdłuż ładunku w stronę dyszy. Przeprowadzono badania porównawcze spalania paliw rakietowych w ZPS "Gamrat" i IPO dla różnych ich gabarytów. Odpowiedni kształt próbkom nadano przez obróbkę mechaniczną. Dodatkowo zainhibitowano część powierzchni palnych, zapewniając efekt plateau podczas spalania. Sprawdzono również wpływ sposobu pobrania próbki na wyniki szybkości spalania (efekt anizotropii). Homogeniczne stałe paliwa rakietowe (SPR) swe pochodzenie zawdzięczają prochom bezdymnym, których główne składniki to nitroceluloza (NC) (ester celulozy i kwasu azotowego(V)), nitrogliceryna (NG) oraz dodatki związków małocząsteczkowych spełniających rolę modyfikatorów spalania, stabilizatorów i substancji poprawiających reologię w procesie przetwórstwa. Stosując proces wytłaczania i prasowania (EDB) lub odlewania (CDB) uzyskuje się materiał o jednolitej, zhomogenizowanej strukturze jednofazowej. Typowe homogeniczne stałe paliwa rakietowe zawierają 50-60% NC i 30-50% NG1). W zależności od warunków estryfikacji można uzyskać NC o zawartości azotu do 14,14%. Jest to uwarunkowane liczbą grup azotowych podstawionych w miejsce grup hydroksylowych. NC jest materiałem sztywnym nie nadającym się do bezpośredniego wykorzystania2-4). W celu poprawienia jej właśc[...]

 Strona 1