Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Zych"

Otrzymywanie bioaktywnych powłok na podłożu tytanu metodą osadzania elektroforetycznego (EPD)

Czytaj za darmo! »

Osadzanie elektroforetyczne (EPD) jest efektywną metodą modyfikacji powierzchni biomateriałów metalicznych. Technika ta umożliwia uzyskanie szerokiej gamy mikro- i nanopowłok o wysokiej czystości, również na implantach o złożonych kształtach [1÷3]. Najczęściej są nanoszone powłoki bioaktywne, np. hydroksyapatytowe, poprawiające jakość połączenia na granicy tkanka-implant [4, 5]. Inną funkcją jaką może spełniać warstwa modyfikująca na powierzchni materiału metalicznego jest ograniczenie jego korozji oraz zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych związków do środowiska biologicznego [6]. W przypadku implantów długookresowych ważnym problemem po wszczepieniu do żywego organizmu są zakażenia bakteryjne, które mogą pojawić się nawet kilka lat po implantacji i doprowadzić do bardzo poważnych następstw zdrowotnych. Dlatego coraz częściej zwraca się uwagę, aby implanty, szczególnie te stosowane w chirurgii kostnej, spełniały również funkcję bakteriobójczą lub bakteriostatyczną [7]. Optymalnym rozwiązaniem stają się więc warstwy wielofunkcyjne łączące działanie antykorozyjne, bioaktywne i antybakteryjne. Niniejsza praca przedstawia badania wstępne dotyczące modyfikacji podłoża tytanowego metodą osadzania elektroforetycznego wielofunkcyjnych powłok łączących działanie bioaktywne fosforanów wapnia lub krzemionki z działaniem antybakteryjnym srebra. Na tym etapie prac podjęto próbę otrzymania odpowiednich powłok bioaktywnych. materiały I METODY Próbki o wymiarach 14×10×0,5 mm wykonane z tytanu Grade 2 pokrywano bioaktywnymi proszkami fosforanu trójwapnia TCP lub nanokrzemionki za pomocą elektroforezy. W celu dobrania odpowiednich parametrów procesu zbadano zachowanie się cząstek w warunkach osadzania elektroforetycznego i wyznaczono zależność potencjału ζ (dze[...]

Comparative studies of the electrochemical behaviour of Me|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Me|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Me|Zr0.84Y0.16O1.9 systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes DOI:10.15199/28.2017.2.1


  Electrochemical measurements were performed with applied potential of -0.05 to -0.7 V at 700°C. An increase in absolute current was observed in chronoamperometric curves during long-term negative polarisation from -0.3 to -0.7 V for an Ag quasi-point electrode in Ag|E, E = Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3; Ce0.8Gd0.2O1.9, or Zr0.84Y0.16O1.9 systems. Decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp for Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Ce0.8Gd0.2O1.9, and Zr0.84Y0.16O1.9 systems were determined by means of electrochemical impedance spectroscopy in analogous conditions. Confocal or scanning electron microscopy observation confirmed the migration of silver particles onto ceramic electrolytes under long-term negative polarisation. A silver deposit was found near the site of direct contact of the Ag electrode with the surface of the Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 electrolyte. An expansion of the reaction zone in the Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system is the main reason for the increase in absolute current values. A similar electrochemical response was found in the case of zirconia or ceria-based solid electrolytes with Ag quasi-point electrodes. The effect of the chemical composition and physicochemical properties of ceramic electrolytes and applied negative potential on electrochemical response in Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Au|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Au|Zr0.84Y0.16O1.9 systems was recorded. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, during negative polarisation with an applied potential in the range from -0.05 to -0.3 V, a small increase in absolute current values was observed on the chronoamperometric curves. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp were noticed vs applied potential. Key words: ceramic proton ion conductor, BaCe0.9Y0.1O3, point-electrode, intermediate temperature solid oxide electrolyte, oxygen reduction process.1. INTRODUCTION The [...]

 Strona 1