Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Peter PIŠEK"

Back EMF and Torque Characteristic of N-N and N-S Type of Multi-disc Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Generator

Czytaj za darmo! »

The comparison of torque characteristic and back electromotive force (back-EMF) between the N-N and N-S type of multi-disc coreless axial flux permanent magnet synchronous generator (multi-disc coreless AFPMSG) is presented in this paper. All results were obtained by 3D numerical analysis using the software package Ansys Workbench v11. The calculation formulas of back-EMF and electromagnetic for[...]

Design and Construction of Low Cost Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Motor Using Analytical Method

Czytaj za darmo! »

In this paper design and construction of low cost axial flux permanent magnet synchronous motor (AFPMSM) using analytical method is presented. The main goal of this paper is to present the construction of the motor with allowed constant (rated) load torque considering the components costs and constraints in the AFPMSM design. Using the analytical method via magnetic vector potential and observin[...]

Performance comparison of double and single rotor permanent magnet machine

Czytaj za darmo! »

This paper presents the performance comparison between a special double rotor permanent magnet synchronous machine and the adequate conventional single rotor permanent magnet machine. The here presented double rotor machine is primary meant for use in hybrid electric vehicles to improve the fuel economy and to reduce emissions of the whole traction system. Finite element analyses are employed to determine the performance of each machine, where special attention was paid to the iron loss and electromagnetic torque calculation. Streszczenie. W artykule zaprezentowano porównanie działanie maszyny synchronicznej z magnesem trwałym i specialnym podwójnym wirnikem oraz konwencjonalnej maszyny z magnesem trwałym i jednym wirnikiem. Prezentowany tutaj silnik z podwójnym wirnikiem był pierwotnie pomyślany do wykorzystania w hybrydowych pojazdach elektrycznych w celu poprawienia gospodarki paliwami i redukcji emisyjności gazów z całego systemu trakcyjnego. Do opisu działania każdej z maszyn wykorzystano metodę elementów skończonych a specjalną uwagę skierowano na straty w żelazie i moment elektromagnetyczny. (Porównanie działania maszyn z magnesem trwałym jedno- i dwuwirnikowych) Keywords: double rotor electric machine, permanent magnets, finite element analysis, hybrid electric vehicles. Słowa kluczowe: maszyna elektryczna dwuwirnikowa, magnesy trwałe, metoda elementów skończonych, elektryczny pojazd hybrydowy Introduction With ever increasing oil prices and concerns on natural environment, the hybrid electric vehicle (HEV) has become one of the most celebrated concepts for present and nearest future transportation. One of the key components of HEVs is a highly efficient traction system. One of the most interesting solutions for hybrid vehicles traction system presents the use of a double rotor permanent magnet synchronous machine (DRPMSM) commonly called as four quadrant transducer [1-3] or dual mechanical port machine [4-6]. Due to double rot[...]

Modular Permanent Magnet Synchronous Motors for Wheel Hub-Drive Applications

Czytaj za darmo! »

The paper presents a performance comparison of modular permanent magnet synchronous motors with exterior rotor designed for wheel hub direct drive applications. Modular machines topologies with different possible stator teeth and rotor pole number configuration were accounted for in the comparison. Finite element analysis is employed to determine the performance of each slot/pole number combinat[...]

Braking Performance of Line-Start Interior Permanent Magnet Synchronous Machines

Czytaj za darmo! »

This paper evaluates the braking performance of line-start interior permanent magnet synchronous machines (LSIPMSMs), which may be employed for shortening of stopping-times in large-inertia drives, braking energy recuperation and in passive brake systems with explicit dynamics. The comparative analysis is based on measurement data of voltage, current, output power and rotor speed in dependence of the braking torque produced by the two tested LSIPMSMs, one with a symmetrical three-phase and one with a symmetrical two-phase stator winding. Streszczenie. Artykuł prezentuje analizę charakterystyki hamowania sinika synchronicznego typu "line-start" z magnesami trwałymi. Maszyny takie używane są w napędach wymagających skracania czasu zatrzymania w napędach o dużej inercji. Analiza porównaw[...]

Winding Design of Coreless Stator Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Machines

Czytaj za darmo! »

In this paper, two winding designs of axial flux permanent magnet synchronous machine with ironless stator (AFPMSM) are presented. The main goal of this paper is to present the influence of both winding design and parameters on AFPMSM static characteristics, which are calculated by using an analytical method. Analytically calculated results are verified with both the finite element method and measurements of back electromotive force (EMF). Streszczenie. Dwa projekty uzwojeń maszyny synchronicznej o strumieniu osiowym z magnesami trwałymi i bezrdzeniowym stojanie są prezentowane. Głównym celem pracy jest pokazanie wpływu obu projektów na statyczną charakterystykę maszyny wyznaczaną na drodze analitycznej. Wyniki obliczeń analitycznych weryfikowane są poprzez metodę elementów skończony[...]

Comparison of induction motor with capacitors in the auxiliary phase and line-start IPM synchronous motor performance

Czytaj za darmo! »

The performance of capacitor-run and capacitor-start versions of the single-phase induction motor and the line-start interior permanent magnet synchronous motor (LSIPMSM) with the equal unsymmetrical stator winding is directly compared based on evaluation of experimental data. The motors were constructed of equal materials and employed the equal squirrel-cage. It is shown that the LSIPMSM’s efficiency and power factor are significantly higher. Streszczenie. Działania jednofazowego silnika indukcyjnego z łączonym na stałe i do rozruchu kondensatorem i bezpośrednio włączany silnik synchroniczny z magnesem trwałym z równym niesymetrycznym uzwojeniem stojana są porównywane na bazie oceny danych eksperymentalnych. Silniki zostały zbudowane z jednakowych materiałów i wykorzystują te same uzwojenia klatkowe. Wyniki porównania wskazują na znacznie wyższą wydajność i współczynnik mocy silnika synchronicznego z bezpośrednim włączaniem i magnesem trwałym. (Porównanie działania silnika indukcyjnego z fazą pomocniczą i bezpośrednio włączanego silnika synchronicznego z magnesem trwałym) Keywords: capacitor, induction motor, line start interior permanent magnet synchronous motor Słowa kluczowe: pojemność, silnik indukcyjny, bezpośrednio włączany silnik synchroniczny z magnesem trwałym Introduction Single-phase induction motors (IMs) have been traditionally used in low-power single-speed applications such as ventilator, pump and compressor drives, mainly because of their low cost, robust construction and linestarting capability, i.e. the ability to start from standstill by being fed from a constant amplitude and constant frequency single-phase voltage supply. In recent times, line-start interior permanent magnet synchronous motors (LSIPMSMs) present an interesting and efficient alternative to the traditionally used IMs [1, 2] especially for small motors [2, 3] because the LSIPMSM has permanent magnets buried in flux barriers of the rotor back-[...]

 Strona 1