Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Peter WERLE"

Lokalizacja wyładowań niezupełnych - pomiar funkcji przejścia na części aktywnej transformatora DOI:10.12915/pe.2014.10.40

Czytaj za darmo! »

Urządzenia wysokonapięciowe, takie jak np. transformatory, stanowią jeden z ważniejszych elementów systemu przesyłu energii elektrycznej. W związku ze wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi optymalizacji konstrukcji transformatorów, zmniejszaniem wymiarów oraz ilości użytej izolacji rośnie zagrożenie pojawienia się wyładowań niezupełnych (wnz) w przypadku drobnych uszkodzeń lub źle wykonanego systemu izolacji części aktywnej. Diagnoza i dokładna lokalizacja tak powstałych na etapie produkcyjnym źródeł wyładowań niezupełnych jest przedmiotem tego artykułu. Opisana w artykule metoda dotyczy lokalizacji wnz z wykorzystaniem częściowej funkcji przejścia uzwojenia uzyskanej z pomiarów wykonanych na części aktywnej transformatora. Abstract. High Voltage components such as power transformers are one of the most important device of electrical distribution power system. As a consequence of increasing requirements for constructions improvement, reducing of dimensions of used insulation leads to increasing of partial discharge (PD) risk in case of small failures in insulation system. Diagnosis and localization of such generated PD in production process is a main topic of this paper. Method described in the paper is based on localization of PD using partial transfer function measured on an active parts of transformer. (Localization of Partial Discharge - Transfer Function Measurement on Active Part of Transformers). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, część aktywna, transformatory, funkcja przejścia. Keywords: partial discharges, active parts, transformers, transfer function. doi:10.12915/pe.2014.10.40 Wstęp Transformatory, jako główne elementy systemu dystrybucji energii elektrycznej i ich prawidłowe funkcjonowanie, jest jednym z ważnych aspektów prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Zmieniające się przepisy ochrony środowiska, jak i rozwój technologiczny a także wymagania użytkowników, wymuszają na producentach transformato[...]

 Strona 1