Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"A. JAJSZCZYK"

Recepta na sukces

Czytaj za darmo! »

W tym krótkim tekście postanowiłem spojrzeć na te z moich doświadczeń, które mogą być przydatne dla młodych ludzi rozpoczynających swoją drogę naukową. Publikuj w dobrych miejscach Jeżeli myśli się poważnie o autentycznej karierze naukowej, należy publikować w najlepszych periodykach w swojej dyscyplinie. Nie wystarczy tu, by czasopismo miało jakikolwiek współczynnik oddziaływania (impact factor) - trzeba mierzyć w czołówkę. Są oczywiście wyjątki, dotyczące na przykład literatury polskiej, naszej historii lub geografii, gdzie musimy publikować również po polsku, w kraju. Rzecz prosta, robię też wyjątek dla Przeglądu Telekomunikacyjnego - w tym przypadku uważam za swój obowiązek informowanie inżynierów-praktyków o najnowszych trendach w technice, przy okazji starając się w[...]

Granty erc w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych DOI:10.15199/59.2019.7.1


  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) to agencja grantowa Komisji Europejskiej utworzona w 2007 roku. Głównym powodem powołania agencji była chęć podniesienia poziomu, dynamiki i kreatywności całego europejskiego systemu badań naukowych. Miało się to dokonać m.in. przez: - wyłanianie naukowych liderów, zdolnych do otwierania nowych dróg w swych dyscyplinach, a także szkolących i inspirujących innych naukowców; - poprawę perspektyw karier naukowych młodych naukowców w celu zredukowania drenażu mózgów i promowania zmian instytucjonalnych; - stworzenie punktu odniesienia dla instytucji i osób odpowiedzialnych za naukę w krajach członkowskich, zachęcającego do dalszych wysiłków, reform i inwestycji. Po dwunastu latach działalności można stwierdzić, że cele powołania agencji są skutecznie realizowane.Dotychczas ERC przyznało około 10 tysięcy prestiżowych grantów naukowcom z 34 krajów. Niestety, udział w tej puli naukowców prowadzących badania w jednostkach naukowych zlokalizowanych w Polsce jest znikomy i obejmuje jedynie 32 granty, w tym tylko jeden (sic!) z obszaru nauk technicznych. Wspomniany wynik zdecydowanie nie odzwierciedla potencjału naukowego naszego kraju. Celem artykułu jest omówienie systemu grantów oferowanych przez ERC oraz przedstawienie tematyki i zakresu projektów z obszaru telekomunikacji oraz technik informacyjnych finansowanych przez tę agencję. Na tym tle zostaną omówione podstawowe warunki uzyskania grantów, słabe punkty propozycji pochodzących z Polski, a także zaproponowane sposoby przezwyciężenia problemów. Części ogólne tego tekstu, dotyczące finansowania ERC, są oparte w dużej mierze na pracach [2] i [3]. 502 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XCII  WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxVIII  nr 7/2019 GRANTY ERC Istota finansowania ERC Ważnym założeniem systemu grantowego ERC jest finansowanie wyłącznie badań bardzo ambitnych, za[...]

Strategie zarządzania doborem trasy umożliwiające różnicowanie jakości obsługi w przełączanych sieciach optycznych

Czytaj za darmo! »

Istotnym wyzwaniem w przełączanych sieciach optycznych, opartych na transmisji ze zwielokrotnieniem w dziedzinie długości fali WDM (Wavelength Division Multiplexing), jest zapewnienie usługom i aplikacjom właściwego poziomu jakości obsługi. Mamy tutaj do czynienia z wieloma parametrami związanymi z: zestawieniem połączenia, takimi jak prawdopodobieństwo blokady, czas zestawienia połączeni[...]

NSIS - nowy protokół sygnalizacyjny w sieciach IP

Czytaj za darmo! »

NSIS (Next Step in Signaling) jest koncepcją nowego protokołu sygnalizacyjnego działającego w sieciach IP. Jego tworzeniem zajmuje się grupa robocza należąca do organizacji IETF (Internet Engineering Task Force). Podstawą do opracowania NSIS był protokół sygnalizacyjny RSVP (Resource ReSerVation Protocol). Celem grupy roboczej NSIS jest stworzenie prostego protokołu sygnalizacyjnego, mogąceg[...]

 Strona 1  Następna strona »