Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KAWECKI"

Korelacyjna estymacja ryzyka awarii w sieciach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule rozważana jest estymacja ryzyka w sieciach elektroenergetycznych. Analiza została przeprowadzona dla rzeczywistego procesu przesyłu energii elektrycznej w RSE. Uzyskane rezultaty pozwalają na identyfikację klastrów sieci będących szczególnie podatnych na awarie, to tzw. korelacyjne klastry krytyczne. Na podstawie miar natężenia występujących w poszczególnych transformatorach, przeprowadzona zostanie ocena ryzyka dla wybranych korelacyjnych klastrów podkrytycznych. Abstract. Correlation estimation of risk failure in the power network is taken into account. Correlation coefficient analysis will be carried out for the distributive power network 110 kV. Conducted analysis is based on the power factor. Proposed method allows to identify correlation critical and subcritical clus[...]

 Strona 1