Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Połyga"

Właściwości nowoczesnych pianek poliuretanowych


  Spieniony poliuretan otrzymywany jest najczęściej z tzw. systemu poliuretanowego, będącego zestawemdwóch lub więcej komponentów, które w wyniku ich mieszania reagują chemicznie, dając w rezultacie żądane tworzywo. Najczęściej stosowany jest układ dwuskładnikowy A+B, przy czym składnik A to mieszanina tzw. polioli (oligoeteroli i oligoestroli), katalizatorów, stabilizatorów, środków pomocniczych oraz substancji spieniającej (poroforu). Natomiast składnik B to tzw. składnik izocyjanianowy, zawierający najczęściej homologi MDI (diizocyjanianu difenylometanu) bądź - w specyficznych zastosowaniach - TDI (diizocyjanian toluenodiylu). Najważniejsze jest to, że otrzymanie pianki z takiego systemu jest bardzo proste i nie wiąże się z dużą energochłonnością. Piankę otrzymać można nawet przez mieszanie ręczne składników systemu (za pomocą mieszadła wysokoobrotowego). W niektórych przypadkach konieczne jest jednak stosowanie specjalnego urządzeniamieszającego (agregatu) nisko- lub wysokociśnieniowego, ale agregat wysokociśnieniowy jest bardziej energooszczędny niż wytłaczarki czy w[...]

 Strona 1