Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Pach"

Prof. Andrzej Jajszczyk laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czytaj za darmo! »

Profesor Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk technicznych za badania w zakresie teorii węzłów szybkich sieci telekomunikacyjnych, stanowiących podstawę budowy Internetu nowej generacji. Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - specjalizuje się w sieciach i węzłach telekomunikacyjnych. Stopnie zawodowe i naukowe magistra inżyniera (1974), doktora (1979) i doktora habilitowanego (1986) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 1994 jest profesorem. Przez wiele lat był związany z Politechniką Poznańską, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji. Prace badawcze prowadził także za granicą, m. in. przez rok w University of Adelaide w Au[...]

 Strona 1