Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Urban"

Budowanie lojalności klientów zakładów mięsnych

Czytaj za darmo! »

Autor omawia ogólne zasady zdobywania lojalności klientów. Praktyczne wykorzystanie treści artykułu wymaga jednak konkretyzacji metod w dostosowaniu do klientów (firm) i klientów indywidualnych w warunkach danych zakładów mięsnych.Na współczesnym rynku zachodzą dynamiczne zmiany, które powodują modyfikację wzajemnych relacji firm i ich klientów. Szczególnie ważna jest budowa trwałej więzi z [...]

Marketing bezpośredni produktów mięsnych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono istotę i znaczenie marketingu bezpośredniego, wskazano na wybrane narzędzia, których zastosowanie zapewniania zwiększenie popytu.Współczesna gospodarka charakteryzuje się znaczną przewagą podaży nad popytem. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest powszechnie postrzegana obfitość towarów na rynku. Prowadzi to do niepewności sprzedaży i zaostrza konkurencję. Sytuacja ta spr[...]

Marketing wystawienniczy produktów mięsnych

Czytaj za darmo! »

Marketing wystawienniczy jest jedną z najskuteczniejszych metod przekazywania informacji dla klientów o ofertach przedsiębiorstw. Jest on realizowany na targach i wystawach. Promocja wystawiennicza jest najlepszym instrumentem promocji mix, gdyż pozwala na wielostronną komunikację przedsiębiorstwa z rynkiem.Targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samym miej[...]

Udział Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną

Czytaj za darmo! »

Autor analizuje udział Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną odnotowując stały rozwój w latach 2002-2006 z zachowaniem stale rosnącego, dodatniego salda.Polska należy do ważnych uczestników międzynarodowego rynku wieprzowiny. Wieprzowina stanowi główny składnik mięsny diety Polaków. Posiadamy dużą liczbę gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego, które os[...]

Udział Polski w międzynarodowym handlu wołowiną

Czytaj za darmo! »

Autor omawia, ilustrując liczbami, polski eksport i import wołowiny w latach 2001-2006, z uwzględnieniem uzyskiwanych cen, zmian w strukturze i kierunkach geograficznych. Wskazuje także na przyczyny obniżenia pogłowia krów, przy jednoczesnym niewykorzystaniu możliwości wzrostu chowu bydła mięsnego.Polska jest tradycyjnym eksporterem żywca wołowego. Przed wiekami duże stada wołów przepędzano z [...]

Udział Polski w międzynarodowym handlu koniną

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono handel koniną w latach 1990-2007, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ilościowego i jakościowego eksportu żywca i mięsa końskiego.Polska należy do tradycyjnych eksporterów koniny. Wynikało to z faktu, że w Polsce do niedawna utrzymywało się bardzo duże pogłowie koni stanowiących podstawową siłę pociągową w rozdrobnionym rolnictwie indywidualnym. Natomiast spożycie[...]

 Strona 1  Następna strona »