Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Niemiec"

Realizacja półautomatycznego rozruchu kotłów w automatyce blokowej i ocena jej skuteczności na przykładzie kotła wodnego WP-120 DOI:10.15199/74.2018.9.4


  W publikacjach w literaturze przedstawiono sposób realizacji półautomatycznego rozruchu kotła wodnego WP-120 w EC Gdyńskiej ze szczegółowym opisem działania automatycznej sekwencji przewietrzania kotła. Poniższy artykuł jest kontynuacją przedstawionych rozwiązań i w sposób szczegółowy ilustruje skuteczność działania algorytmów półautomatycznego rozruchu kotła po sekwencji przewietrzania przez załączenia rozpałkowych palników olejowych oraz procedury wygrzewania kotła aż po sekwencje wygrzewania zespołów młynowych i ich automatycznego załączania. Algorytmy półautomatycznego rozruchu kotła są bezpośrednio sprzężone z układami automatyki blokowej. Biorą pod uwagę zabezpieczenia kotła i limitujące wartości sygnałów pomiarowych parametrów technologicznych. Dopiero kiedy warunki technologiczne są spełnione, automatycznie wykonywane są kolejne etapy uruchomienia kotła. Sekwencje rozruchowe nie są więc prowadzone w otwartej pętli sterowania, lecz nieustannie obserwują aktualny stan parametrów kotła i dostosowują się do nich, tak by zapewnić bezpieczną eksploatację elementów technologicznych. W celu przeprowadzenia półautomatycznego rozruchu kotła wymagane jest wprowadzenie odpowiednich parametrów określających wybór palników i młynów mających brać udział w procedurze rozruchowej. Dokonuje się tego dzięki odpowiednim wpisom na specjalnie zmodyfikowanych synoptykach procesowych. Dodatkowo, stworzono nową, ergonomicznie dostosowaną synoptykę procesową, ukazującą wszystkie istotne elementy i grupy technologiczne dla potrzeby rozruchu kotła wodnego. Można dzięki niej na bieżąco weryfikować postęp procedury rozruchu oraz stan istotnych urządzeń i parametrów dla każdego z trzech głównych etapów rozruchowych. Niniejszy artykuł koncentruje się na przedstawieniu półautomatycznej sekwencji rozruchowej kotła wodnego z podziałem na trzy główne etapy rozruchu, stanowiące odrębne pakiety algorytmów automatyzacji rozruchu. Dla każdego z etapów przed[...]

Realizacja półautomatycznego rozruchu kotłów w automatyce blokowej na przykładzie kotła wodnego WP-120 w EC Gdyńska DOI:10.15199/74.2017.9.9


  Zaangażowanie sektora przemysłowego ma istotny wpływ na rozwój automatyki blokowej. Potrzeba nowych usprawnień w procesie przemysłowym wynika z doświadczeń i eksploatacji bloków energetycznych. Nowe algorytmy półautomatycznego rozruchu tworzone są przede wszystkim po to, by zapewnić bezawaryjność procesu rozruchowego i osiągnąć wymagane parametry technologiczne w skróconym czasie, biorąc pod uwagę wytyczne producentów urządzeń. Ponadto, mają zmniejszyć nakład pracy obsługi kotła, na której wraz z rozwojem i implementacją nowych technologii, spoczywa coraz większy zakres obowiązków. Ułatwienie pracy obsługi przez zastosowanie półautomatycznego rozruchu kotła, zmniejsza ryzyko popełnienia krytycznych błędów, które mogą przyczynić się do wydłużenia czasu osiągania danych założeń i które mają wpływ na cały proces technologiczny. Układy półautomatycznego rozruchu kotłów zostały zaimplementowane na blokach ciepłowniczych i kotle wodnym w EC Gdyńska. Artykuł ten koncentruje się głównie na rozruchu kotła wodnego WP-120, gdyż ze względu na charakterystykę swojej pracy konieczne jest jego szybkie i sprawne uruchomienie. Parametry kotła wodnego WP-120 Zgodnie z parametrami pracy kotła podanymi przez producenta (lit.), kocioł WP-120 jest kotłem wodnym o wymuszonym przepływie wody, opalany węglem kamiennym, o wydajności w zakresie 40-140 MWt, charakteryzujący się sprawnością 84%. Może on pracować jako kocioł szczytowy (dla zapewnienia parametrów wody sieciowej), ale również załączany jest awaryjnie w przypadku nieplanowanego, awaryjnego odstawienia głównej jednostki wytwórczej (np. BC-1, BC-2 o mocy elektrycznej 50 MWe i cieplnej 100 MWt każdy), współpracującej z miejscowym dystrybutorem ciepła. Doświadczenia eksploatacyjne kot[...]

Epoksydowane oleje roślinne jako środki smarowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań epoksydacji wybranych olejów roślinnych (rzepakowego i sojowego) i określono podstawowe właściwości użytkowe otrzymanych produktów w aspekcie ich zastosowania jako olejów smarowych. Proces może znaleźć zastosowanie w produkcji biodegradowalnych środków smarowych o dobrych właściwościach smarnościowych i dużej odporności na utlenianie. Stwierdzono możliwość wykor[...]

 Strona 1