Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Kwaśniak"

O możliwości wykorzystania dodatku Excela SOLVER do wyrównania sieci geodezyjnej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania dodatku Solver do programu Excel do realizacji ścisłego wyrównania sieci geodezyjnych. W tym celu, w pierwszej kolejności przedstawiono krótką charakterystykę Solvera wraz z objaśnieniem stosowanych w nim opcji i parametrów. Następnie omówiono sposób formułowania zadania wyrównawczego w ujęciu metody najmniejszych kwadratów. Kolejne kroki wykonywane przy realizacji wyrównania sieci za pomocą Solvera zilustrowano na przykładzie sieci niwelacyjnej. About possibility of utilization of Excel’s Add-in SOLVER for adjustment of geodetic network Abstract. In this work a possibility of using Excel’s Add-in Solver to perform a least square adjustment of geodetic networks was presented. In this aim, a brief overview of the Solver with [...]

Wyrównanie poziomej sieci geodezyjnej za pomocą Solvera

Czytaj za darmo! »

Dodatek Solver do programu Excel jest narzędziem do rozwiązywania zadań o charakterze optymalizacyjnym. W pracy przedstawiono sposób wykorzystania Solvera do realizacji wyrównania poziomych sieci geodezyjnych metodą najmniejszych kwadratów. Omówiono sposób sformułowania zadania oraz zwrócono uwagę na pewne aspekty, które mają wpływ na jakość uzyskanego rozwiązania. Na przykładzie liczbowym zilustrowano kolejne kroki wykonywane przy realizacji wyrównania sieci poziomej za pomocą Solvera. The adjustment of horizontal geodetic network by use of Solver Abstract. Excel’s Add-in Solver is a tool for solving a tasks of optimisation nature. In this work a manner of using the Solver to perform the least square adjustment of horizontal geodetic networks was presented. A manner of task formulation was discussed and drew attention to certain aspects which are affecting the quality of the obtained solution. Successive steps involved in carrying out the adjustment of horizontal network with Solver was illustrated on numerical example.Narzędzie Solver zostało opracowane przez Frontline Systems Inc. (USA) do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Zadania te mogą mieć charakter liniowy bądź nieliniowy. Zadaniem optymalizacyjnym jest również często używana w obliczeniach geodezyjnych procedura wyrównawcza metody najmniejszych kwadratów. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby do wyrównania obserwacji w różnych konstrukcjach czy sieciach geodezyjnych wykorzystać to narzędzie. Tym bardziej, że Solver jest składnikiem pakietu MS Office, który instalowany jest praktycznie na każdym komputerze. Jest to dodatek do programu Excel. Szczegółowy opis Solvera oraz przykład jego użycia do wyrównania sieci niwelacyjnej przedstawiony został w [3]. Ewentualne informacje uzupełniające na temat Solvera oraz sposobu korzystania z niego można znaleźć w zamieszczonej bibliografii. W niniejszej pracy pokazano sposób użycia Solvera do wyrównania metodą najmniejsz[...]

"Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej" - XII konferencja naukowo-techniczna warszawa serock 22 23.10.2015 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-23.10.2015 r. (Warszawa, Serock) odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej". Głównym organizatorem i gospodarzem konferencji był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorami byli: Komitet Geodezji Polskiej Akadami Nauk oraz Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Konferencja wpisuje się w cykl uroczystości i wydarzeń związanych ze 100-leciem Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz 95[...]

 Strona 1