Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Dubis"

The energy efficiency of production and conversion of winter triticale biomass into biofuels Efektywność energetyczna produkcji i konwersji biomasy pszenżyta ozimego na biopaliwa DOI:10.15199/62.2015.10.29


  High, medium and low crop methods for triticale cultivation were compared in respect to energy efficiency of the biofuel prodn. from the biomass. The highest energy efficiency was achieved for the lowest amt. of energy consumption for triticale cultivation (low fertilization level). Przedstawiono efektywność energetyczną produkcji biopaliw z biomasy pszenżyta ozimego. Porównano trzy technologie produkcji różniące się nakładami energetycznymi wydatkowanymi na pozyskanie surowca i jego przetworzenie. Wykazano wyższą sprawność energetyczną wykorzystania energetycznego biomasy produkowanej w technologii o najniższym zapotrzebowaniu energetycznym. Konieczność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, takich jak wiatr, woda lub biomasa, wynika m.in. z faktu, że coraz bardziej ograniczone są zasoby paliw kopalnych. Biopaliwa pierwszej generacji (biodiesel, bioetanol) i gazowe (gaz opałowy) nadal stanowią podstawowe źródło energii odnawialnej. Wytwarzane są bezpośrednio lub pośrednio z surowców żywnościowych, z wykorzystaniem procesów fermentacyjnych lub transestryfikacyjnych. Bioetanol jest strategicznym surowcem szeroko wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i petrochemicznym1), a obecnie wymieniany jest także wśród najważniejszych biopaliw stosowanych w transporcie2, 3). Spirytus gorzelniany wykorzystywany paliwowo może być mieszany z benzyną w różnych proporcjach lub też występować jako samodzielne paliwo w specjalnie do tego skonstruowanych silnikach4, 5). Surowce do produkcji bioetanolu to surowce zawierające cukier (trzcina cukrowa, burak cukrowy, sorgo, owoce), skrobię (ziarna kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, ryżu, bulwy ziemniaka, topinambur) oraz lignocelulozę (drewno, słoma, trawy)6, 7). Fermentacja etanolowa jest jedną z najstarszych technik biotechnologicznych stosowanych przez człowieka. Wykorzystuje ona drobnoustroje, najczęściej drożdże Saccharomyces cerevisiae, które w[...]

 Strona 1