Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław NOWAK"

Przekształtnik napięcia stałego na trójfazowe napięcie przemienne z pośrednim obwodem transformatorowym podwyższonej częstotliwości


  Istnieje i wzrasta zapotrzebowanie na układy przekształtników umożliwiające sprzęganie obwodów napięcia stałego w rodzaju baterii elektrochemicznych lub baterii super-kondensatorów z obwodami napięcia przemiennego jedno lub trójfazowymi. Przedmiotem artykułu jest układ umożliwiający dwukierunkowe przekazywanie energii pomiędzy źródłem napięcia stałego a trójfazowym odbiornikiem lub siecią z zapewnieniem izolacji galwanicznej dzięki zastosowaniu transformatora pracującego przy podwyższonej częstotliwości Przykładami zastosowania tego rodzaju sprzęgu mogą być np. układy do obsługi serwisowej baterii akumulatorów. Jednym z możliwych rozwiązań spełniających powyższe kryterium może być układ podwójnego mostka aktywnego współpracujący z klasycznym, trójfazo- Rys. 1. Przekształtnik napięcia stałego na trójfazowe napięcie przemienne z zastosowaniem podwójnego mostka aktywnego Fig. 1. DC/AC converter with the use of dual active bridge converter wym falownikiem zbudowanym z zastosowaniem 6 łączników prądowych (rys. 1). Innym rozwiązaniem, na którym koncentruje sie niniejsza praca jest układ prostego falownika, który poprzez transformator podwyższonej częstotliwości zasila przekształtnik zawierający 12 łączników, pozwalający na bezpośrednie przekształcanie prostokątnej fali napięcia wytworzonego na uzwojeniu wtórnym transformatora w fale trójfazowego napięcia PWM o nastawianej częstotliwości i amplitudzie podstawowej harmonicznej (rys. 2). Rys. 2. Analizowany układ przekształtnika z falownikiem podwyższonej częstotliwości, transformatorem oraz trójfazowym z przekształtnikiem AC/AC o napięciu formowanym metodą PWM Fig. 2. Investigated converter with high-frequency inverter and three phase AC/AC, PWM converter 116 Elektronika 2/2011 Rys. 3. Diagramy czasowe sygnałów ilustrujące zasadę naturalnej modulacji w zastosowaniu do przekształtnika wg rys. 2: a) przebiegi w przypadku sygnału pomocniczego symetrycznego (trójkątnego), b) przebieg[...]

Badania symulacyjne prostych struktur sterowania jednofazowego falownika PWM

Czytaj za darmo! »

Dążenie do podwyższenia pewności zasilania coraz liczniejszych grup odbiorników powoduje, że w systemach energetycznych wprowadzane są układy gwarantowanego zasilania, współpracujące z magazynami energii w postaci baterii elektrochemicznych. Inną przyczyną stosowania układów o podobnej funkcji przekształcania energii źródła napięcia stałego: baterii - w energię obwodu napięcia przemiennego j[...]

Falownik typu Z współpracujący z siecią trójfazową: wybrane zagadnienia doboru elementów

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia wybrane zagadnienia doboru elementów dwukierunkowego falownika typu Z. Zawarto w nim analizę warunków pracy dławików i kondensatorów obwodu impedancyjnego o topologii Z oraz współpracujących z nimi elementów półprzewodnikowych. Poparto ją konkretnym przykładem modelu laboratoryjnego 115V/2.5kVA. Abstract. This paper describes selected issues of elements selection of three phase b[...]

Charakteryzacja termoczułych parametrów wybranych krzemowych i węglikowo-krzemowych przyrządów mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań reprezentatywnych próbek kilku typów łączników mocy z krzemu i węglika krzemu jak dioda PiN, dioda Shottky'ego, IGBT oraz JFET Stosując komorę termiczną z możliwie dokładnym pomiarem temperatury wyznaczono charakterystyki podające zmienność wybranych parametrów w przedziale 25 - 150 °C . Pomiary prowadzono z zastosowaniem krótkich, kilkumikrosekundowyc[...]

 Strona 1  Następna strona »