Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Szymczyk"

Chemical treatment of Ti-6Al-7Nb elements produced by powder-bed selective laser melting Chemiczna obróbka powierzchni elementów wytwarzanych metodą selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków ze stopu Ti-6Al-7Nb DOI:10.12916/przemchem.2014.1477


  Monolithic and spatial samples of Ti-6Al-7Nb alloy were prepd. by powder-bed selective laser melting and treated in HF and HF+HNO3 baths to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure of the samples. The HF+HNO3-contg. bath was more efficient (better surface quality, shorter treatment time) than the HF - contg. one. Przeprowadzono badania procesu chemicznej obróbki powierzchni elementów wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-7Nb. Próbki do badań wykonano z wykorzystaniem technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (SLM). W celu poprawy jakości powierzchni elementów oraz usunięcia niezwiązanych ziaren proszku pozostających na powierzchni próbek wytwarzanych technologiami przyrostowymi, wykonano obróbkę chemiczną w dwóch rodzajach kąpieli. Do przygotowania pierwszej kąpieli wykorzystano 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.) i wodę destylowaną, natomiast do drugiej kąpieli 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.), 50-proc. kwas azotowy( V) (20% obj.) oraz wodę destylowaną. Ustalono, że dobór kąpieli ma znaczący wpływ na jakość uzyskanej powierzchni, m.in. na zmniejszenie ilości niezwiązanych ziaren proszku oraz wygładzenie powierzchni obrabianych detali. W porównaniu z kąpielą bazującą tylko na kwasie fluorowodorowym, kąpiel zawierająca kwas fluorowodorowy i kwas azotowy(V) dwukrotnie przyspiesza proces obróbki chemicznej. Dodatkowo pozwala na lepsze wygładzenie i dokładniejsze usunięcie ziaren proszku pozostałych na powierzchni wytworzonych elementów po procesie SLM. Właściwości tytanu i jego stopów odróżniają go od innych, konwencjonalnych konstrukcyjnych stopów stali i aluminium. Metal ten, oprócz aluminium i magnezu jest trzecim i równocześnie najcięższym (o gęstości 4,51 kg/cm3) metalem lekkim. Jego stopy są coraz częściej stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, kosmonautyce, sporcie wyczynowym, przemyśle jubilerskim oraz inżynierii biomedycznej1). Ze s[...]

 Strona 1