Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAREK HEBDA"

Mechanical alloying of Astaloy CrL powders with silicon

Czytaj za darmo! »

It is well known that in the competition between wrought and Powder Metallurgy (PM) steels, sintered materials are at an extreme unbeneficial due to the deleterious effect of porosity on mechanical properties such as tensile strength, ductility and impact toughness. Furthermore, the increased alloy level in powder mixture is disadvantage due to their negative effect on compressibility. For this reason it is very important to try to explore non traditional strengthening mechanism for sintered steels [1]. Recently it was discover that bainitic-austenitic dual phase steels containing silicon are known to posses high toughness thanks to the presence of a finely dispersed retained austenite in a carbide free bainitic matrix. The absence of carbides in retained austenite is due to the effect of silicon on the bainitic transformation. Such a microstructure is expected to improve the mechanical properties of porous sintered steels. High strength bainitic steels have not been as successful in practice as quenched and tempered martensitic steels, because the coarse cementite particles in bainite are unbeneficial. However, the precipitation of cementite during bainitic transformation can be suppressed by alloying the steel with about 1.5 wt. % Si, which has very low solubility in cementite and greatly retards its growth from austenite [2]. The addition of silicon to steel enables the production of a distinctive microstructure consisting of a mixture of bainitic ferrite, carbon enriched retained austenite, and some martensite [3], thereby stabilizing it down to ambient temperature. The amount of retained austenite present in microstructure depends on the composition, cooling rate, austenite morphology and annealing temperature and time. The silicon suppresses the precipitation of brittle cementite, and hence should lead to an improvement in toughness. However, the full benefit of this carbide free bainitic microstructure has frequently no[...]

Badania zagęszczania proszku stali nierdzewnej 17-4 PH podczas spiekania w próżni i w wodorze

Czytaj za darmo! »

Stale nierdzewne utwardzane wydzieleniowo są stalami o małej zawartości węgla, których utwardzenie osiąga się przez kombinację przemiany martenzytycznej i utwardzenia wydzieleniowego stosunkowo miękkiego, niskowęglowego martenzytu [1]. Ostatnio można zauważyć wyraźne rozszerzenie wykorzystania metod metalurgii proszków do produkcji elementów ze stali nierdzewnych. Przewaga metalurgii proszków w zakresie produkcji wyrobów ze stali nierdzewnych nad innymi metodami polega na możliwości dostarczenia metalowych wyrobów o właściwościach regulowanych w wyjątkowo szerokim zakresie, co pozwala dobrze dopasować produkowany wyrób do wymagań dyktowanych warunkami jego pracy. W odniesieniu do stali nierdzewnych może się to sprowadzić do projektowania właściwości mechanicznych, chemicznych, magnetycznych i także geometrycznych (wielkość i rozmieszczenie porowatości) tych materiałów. Spieki ze stali nierdzewnych należą do produktów o dużej wartości dodanej i wykazują równocześnie dużą uniwersalność, gdyż mogą zaspokajać wiele potrzeb i tym samym być stosowane do wielu celów. Zawdzięczają to cennym właściwościom materiału: odporności na korozję (także w podwyższonej temperaturze), bierności chemicznej wobec środków spożywczych i środowiska organizmów żywych, wysokiej wytrzymałości, dobrej plastyczności, wysokiej odporności na zużycie, zachowania korzystnych właściwości zarówno w podwyższonej temperaturze, jak i w warunkach kriogenicznych, podatności do spajania i zdolności do recyklingu. W Polsce zakres produkcji takich wyrobów jest bardzo ograniczony, m.in. z powodu braku odpowiednich doświadczeń w zakładach metalurgii proszków w zakresie przetwarzania wymagających i drogich surowców, jakimi są proszki stali nierdzewnych. Stosunkowo nowym kierunkiem rozwoju spiekanych materiałów ze stali nierdzewnych jest wykorzystanie takich składów tych stali, by były one zdolne do obróbki cieplnej polegającej na utwardzaniu wydzieleniowym. W ten sposób [...]

Solidification process of sintered AISI 316L austenitic stainless steel powder modified with boron-containing master alloy


  Wrought stainless steels have wide range of applications as consequence of their corrosion resistance in aggressive environments. Powder metallurgy (P/M) technology can increase range of application of stainless steel through significant reduction of manufacturing costs by simplifying production process. Unfortunately, manufacturing by P/M process created, in structure component, undesired porosity which greatly reduces corrosive resistance of sintered steel. A reduced open porosity can be usually attained by forging or other mechanical treatment. Of course such an operations increase costs. In order to keep manufacturing costs on reasonable level, it is desired to eliminate porosity during already existing manufacturing process. One of the possibilities is proper chemical modification of base alloy to induce appearance of liquid phase during sintering in order to achieve high density sinter. Many researchers indicated boron as an excellent activator for sintering ferrous alloys. Boron added to iron creates lowmelting eutectic liquid (1177°C) which activates densification mechanisms: (i) particles rearrangement by decreasing friction forces among the particles, (ii) fragmentation of particles by liquid penetrating grain boundaries. Moreover, presence of eutectic liquid in some cases under specific conditions during sintering process may lead to appearance of non-porous superficial layer. Such a layer is characterized by the lack of solidified eutectic liquid what greatly improves corrosive resistance of sinter by eliminating electrochemical corrosion cells. The creation of nonporous superficial layer usually requires addition of the high amounts of boron (higher or equal to 0.4 wt %) which during cooling solidifies as a brittle eutectic on grain boundaries drastically lowering mechanical properties of sinter [1]. Loss occurs especially when solidified liquid creates the continuous network surrounding grains [2]. Dispersing of [...]

 Strona 1