Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Dróżdż"

Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych

Czytaj za darmo! »

Stopy magnezu ze względu na swoje właściwości mechaniczne stały się w ostatnich latach pożądanym materiałem konstrukcyjnym w wielu gałęziach przemysłu. Do niewątpliwych zalet magnezu należy jego mała gęstość (d = 1,74 g·cm3). Właściwość ta czyni magnez oraz jego stopy materiałem chętnie stosowanym w przemyśle samochodowym oraz lotniczym [1÷4]. Niewielki ciężar właściwy oraz biokompatybilność stanowią przesłankę do wykorzystania biomedycznych stopów magnezu w roli implantów. Stanowią one nowoczesną propozycję materiałów, które po zakończeniu leczenia są w naturalny sposób usuwane z organizmu. Materiały te są biozgodne, w ludzkim ciele mogą być stopniowo rozpuszczone, wchłonięte lub wydalone, więc nie istnieje potrzeba ponownej operacji, która miałaby na celu usunięcie implantu [5, 6]. Obecnie dostępne stopy magnezu były badane w różnych zastosowaniach biomedycznych. Powodzeniem zakończyły się badania kliniczne prowadzone na zwierzętach, u których zastosowano biodegradowalne stenty magnezowe [7, 8]. Pierwsze badania kliniczne tego typu przeprowadzono również na ludziach [9÷11]. Stopy magnezu były również badane jako implanty kostne [12, 13] i wykazano, że mogą one być stosowane w różnych wersjach, np. śruby, płyty lub inne elementy podtrzymujące i łączące. Jednym z ważniejszych problemów w stosowaniu stopów magnezu do implantacji jest ich korozja w organizmach żywych [14]. Korozja stopów magnezu w środowisku wodnym przebiega zgodnie z reakcją: Mg(s) + 2H2O(aq) ↔ Mg(OH)2 + H2(g) (1) Stosując stopy magnezu jako implanty należy zwrócić szczególną uwagę na ich skład chemiczny. Ze względu na to, że korozja stopów magnezu w roztworach fizjologicznych jest intensywna, materiały te nie powinny zawierać pierwiastków, które po dostaniu się do organizmu człowieka powodowałyby reakcje alergiczne lub były toksyczne. Zwiększenie odporności korozyjnej stopów magnezu można osiągnąć przez zabezpieczenie ich powierzchni za pomocą od[...]

 Strona 1