Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Galiński"

Strumieniowanie danych wideo kodowanych w standardzie MPEG-4 AVC/H.264

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój technik kompresji danych multimedialnych i systematyczny wzrost przepustowości sieci komputerowych umożliwia w nich transmisję wysokiej jakości dźwięku, obrazów i wideo. Powstało wiele aplikacji sieciowych, w których wymienione możliwości są szeroko wykorzystywane. Aplikacje te można podzielić na trzy kategorie.  Konwersacyjne, np. wideotelefonia, wideokonferencje, w których podstawowym wymaganiem jest małe opóźnienie transmisji (rzędu 100 ms). Wymagania dotyczące przepływności łącza z reguły są znacznie mniejsze - w tego typu aplikacjach nie jest wymagana szczególnie wysoka jakość obrazu i dźwięku. Podobną usługą jest monitoring wizyjny, w którym często jest wymagany mały czas opóźnienia transmisji, szczególnie jeśli w systemie obserwacyjnym znajdują się ruchome (zdalnie sterowane) kamery. W monitoringu może też być wymagana wysoka jakość obrazu (np. umożliwiająca rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych itp.), co wiąże się z odpowiednio wysokimi wymaganiami dotyczącymi przepływności toru.  Pobieranie plików multimedialnych: wykorzystuje się standardowe protokoły transmisji danych, takie jak HTTP, FTP. W klasycznych aplikacjach pobieranie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, w związku z czym nie ma praktycznie żadnych ograniczeń dotyczących przepływności łącza i opóźnienia transmisji. W nowszych aplikacjach (np. Flash Player w wersji 7 lub wyższej) jest wykorzystywane tzw. pobieranie progresywne, w którym odtwarzanie pliku multimedialnego rozpoczyna się po pobraniu niewielkiego jego fragmentu. Wadą pobierania progresywnego jest zatrzymywanie odtwarzania pliku przy przeciążeniach sieci. W najnowszych rozwiązaniach, takich jak HTTP Live Streaming [1], IIS Smooth Streaming [2], HTTP Dynamic Streaming [3], wykorzystuje się przełączanie pomiędzy różnymi wariantami tego samego pliku multimedialnego w zależności od aktualnej przepływności sieci. Poszczególne warianty są kodowane z różnymi ze[...]

AKWIZYCJA OBRAZÓW DOKUMENTU TEKSTOWEGO W UKŁADZIE WIELOKAMEROWYM DOI:10.15199/59.2015.4.75


  W niniejszym artykule przedstawiono analizę wydajnościową oraz jakościową algorytmów łączenia obrazów pochodzących z wielu źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów zawierających dużą liczbę szczegółów. Testom poddano algorytmy związane z kalibracją stereo układu dwóch kamer oraz algorytmy detekcji i łączenia punktów charakterystycznych. 1. WSTĘP Niniejszy artykuł przedstawia metodę, dzięki której w prosty sposób możliwe jest wykonanie skanera obrazu wysokiej rozdzielczości, zbudowanego z kilku kamer, odpowiedniego do obrazów zawierających wiele szczegółów, w szczególności dokumentów tekstowych. Przy zastosowaniu dwóch kamer wideo, jednym ze sposobów uzyskania obrazu panoramicznego może być użycie kalibracji stereo i obliczenie macierzy przejścia między układami tych kamer. Dzięki procesowi kalibracji możliwe jest pozbycie się zniekształceń optycznych oraz wyznaczenie zewnętrznych i wewnętrznych parametrów kamery. Parametry zewnętrzne (ang. extrinsic) związane są z przesunięciem i rotacją układu kamery względem układu związanego z obserwowaną sceną, natomiast parametry wewnętrzne (ang. intrinsic) określają m. in. właściwości optyczne danej kamery. Kolejną badaną metodą jest zastosowanie algorytmów detekcji i łączenia punktów charakterystycznych. Algorytmy te są już powszechnie stosowane do tworzenia zdjęć panoramicznych, zazwyczaj przy wykorzystaniu jednego źródła obrazu, np. aparatu fotograficznego, który jest przesuwany o kilka - kilkanaście stopni w dowolnym kierunku [3]. Zachowane zostaje natomiast położenie aparatu w przestrzeni - zmiany obrazu następują wyłącznie na skutek obrotu kamery. W niniejszym artykule obie wymienione metody zostały rozpatrzone w zastosowaniu do dokumentów tekstowych, zawierających dużą liczbę szczegółów, oraz przy zastosowaniu dwóch niezależnych źródeł obrazu. 2. OPIS PROBLEMU Trudności związane z wysokoszczegółową akwizycją obrazu wielokamerowego dotyczą rejestracji badanych obiekt[...]

Analiza możliwości transkodowania strumienia MPEG-2 video do MPEG-4 AVC/H.264 w dziedzinie współczynników transformaty

Czytaj za darmo! »

Transkodowanie jest procesem polegającym na konwersji wejściowego strumienia wideo zakodowanego z określonym zestawem parametrów na wyjściowy strumień, zakodowany z innym zestawem parametrów [1,2]. W typowych zastosowaniach transkodowanie ma na celu np. zmniejszenie przepływności bitowej, zmniejszenie rozdzielczości przestrzennej, redukcję częstotliwości powtarzania ramek. Z praktycznego punktu widzenia szczególnie istotne jest zagadnienie transkodowania sekwencji wizyjnych, zakodowanych w standardzie MPEG-2 Video [3] na standard MPEG-4 AVC/H.264 [4]. Dzięki bardziej efektywnym technikom kompresji zastosowanym w standardzie MPEG-4 AVC/H.264 w wyniku takiego transkodowania możliwie jest znaczne zmniejszenie przepływności bitowej przy zachowaniu jakości wejściowego strumienia wi[...]

 Strona 1