Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA SAŁACIŃSKA"

Bezprądowa metalizacja włókien węglowych w roztworach o różnej temperaturze


  W pracy zostały przedstawione badania nad obniżeniem temperatury roztworu dla procesu bezprądowej metalizacji wiązek włókien węglowych warstwami Ni-P, co pozwoliłoby na zastosowanie tych warunków w metalizacji tkanin typu 2D i 3D. Bezprądowe osadzanie prowadzono z roztworów o pH 8,5, zawierających glicynę, siarczan niklu i fosforan(I) sodu. Obniżano temperaturę procesu do 50oC zyskując w zastosowanych warunkach (czas metalizacji 15 min) mniejsze szybkości osadzania warstw Ni-P, korzystne w przypadku metalizacji tkanin. Mimo znacznego obniżenia szybkości osadzania otrzymano warstwy ciągłe o dobrej adhezji do podłoża i równomiernej grubości. Słowa kluczowe: bezprądowe niklowanie, włókna węglowe, warstwy ochronne Ni-P Electroless metallization of carbon fi bers from solutions in various temperatures In this paper the studies on lowering of solutions temperature for carbon fi bers electroless metallization process with Ni-P layers was presented, which allows applying these conditions in metallization of 2D and 3D fabrics. The process was carried out with solution of pH 8,5 containing: glycine, sodium hypophosphite and nickel sulfate. The temperature of metallization was decreased to 50oC which gave under applied conditions (metallization time 15 min) increasing in metallization rate, suitable in the case of fabrics metallization. Despite of signifi cant reduction of metallization rate continuous layers was obtained with good[...]

 Strona 1