Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wiśniewska"

AKWIZYCJA OBRAZÓW DOKUMENTU TEKSTOWEGO W UKŁADZIE WIELOKAMEROWYM DOI:10.15199/59.2015.4.75


  W niniejszym artykule przedstawiono analizę wydajnościową oraz jakościową algorytmów łączenia obrazów pochodzących z wielu źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów zawierających dużą liczbę szczegółów. Testom poddano algorytmy związane z kalibracją stereo układu dwóch kamer oraz algorytmy detekcji i łączenia punktów charakterystycznych. 1. WSTĘP Niniejszy artykuł przedstawia metodę, dzięki której w prosty sposób możliwe jest wykonanie skanera obrazu wysokiej rozdzielczości, zbudowanego z kilku kamer, odpowiedniego do obrazów zawierających wiele szczegółów, w szczególności dokumentów tekstowych. Przy zastosowaniu dwóch kamer wideo, jednym ze sposobów uzyskania obrazu panoramicznego może być użycie kalibracji stereo i obliczenie macierzy przejścia między układami tych kamer. Dzięki procesowi kalibracji możliwe jest pozbycie się zniekształceń optycznych oraz wyznaczenie zewnętrznych i wewnętrznych parametrów kamery. Parametry zewnętrzne (ang. extrinsic) związane są z przesunięciem i rotacją układu kamery względem układu związanego z obserwowaną sceną, natomiast parametry wewnętrzne (ang. intrinsic) określają m. in. właściwości optyczne danej kamery. Kolejną badaną metodą jest zastosowanie algorytmów detekcji i łączenia punktów charakterystycznych. Algorytmy te są już powszechnie stosowane do tworzenia zdjęć panoramicznych, zazwyczaj przy wykorzystaniu jednego źródła obrazu, np. aparatu fotograficznego, który jest przesuwany o kilka - kilkanaście stopni w dowolnym kierunku [3]. Zachowane zostaje natomiast położenie aparatu w przestrzeni - zmiany obrazu następują wyłącznie na skutek obrotu kamery. W niniejszym artykule obie wymienione metody zostały rozpatrzone w zastosowaniu do dokumentów tekstowych, zawierających dużą liczbę szczegółów, oraz przy zastosowaniu dwóch niezależnych źródeł obrazu. 2. OPIS PROBLEMU Trudności związane z wysokoszczegółową akwizycją obrazu wielokamerowego dotyczą rejestracji badanych obiekt[...]

 Strona 1